ŞAKIRDAMAK (TDK)


1 - Şakır şakır ses çıkarmak.
2 - (Yağmur) Güçlü bir biçimde yağmak.

Şakırdamak kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Ş sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

ÇIKARMAK Nedir?


1 . Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . (-i) Sonunu getirmek: "Bu para ile ayı çıkarırız."- .
3 . (-i) Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek.
4 . (-i) Bulmak, ortaya koymak: "Yalanını çıkarmak. Yanlışını çıkarmak."- .
5 . (-i) Hatırlamak: "Adamı nereden tanıdığımı tam olarak çıkarmaya çalıştım."- N. Cumalı.
6 . (-i, -den) Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek: "Öfkesini benden çıkardı."- .
7 . (-i, -den) Sağlamak, elde etmek: "Ekmeğini taştan çıkarmak."- .
8 . (-i, nsz) Gibi göstermek, bir davranış yüklemek: "Birini hırsız çıkarmak. Suçlu çıkarmak."- .
9 . Sindirim yolundan dışarı atmak.
10 . İlgisini keserek uzaklaştırmak. 1
1 . (-i) Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak: "İhtiyar hatun, onun ayakkabılarını ve ceketini çıkarıp çekilip gitmişti."- S. F. Abasıyanık. 1
2 . (-i) Yayımlamak: "Gençlerin tenkitlerini gördü, yeni çıkardıkları edebiyat tarihlerini karıştırdı."- O. S. Orhon. 1
3 . (-i) Gidermek: "Lekeyi çıkarmak."- . 1
4 . (nsz) Sebep olmak, yol açmak: "Bir dedektif bürosu açmış, hükûmet zorluk çıkardığından kapatmıştı."- R. H. Karay. 1
5 . (nsz) Yapmak, üretmek: "Bu terzi çok iş çıkarıyor."- . 1
6 . (-e, nsz) Sunmak: "Konuklara çerez çıkardı."- . 1
7 . (-e, -i) Göstermek: "Sosyeteye bir ustabaşıyı kocam diye çıkaracaksın."- M. Ş. Esendal. 1
8 . (-i, -le) Bir şeyi bir örneğe göre yapmak: "Yeni öğrendiği bir tangoyu piyanoda tek parmakla çıkarmaya çalışan İlhami..."- H. Taner. 1
9 . (nsz) Yollamak, göndermek: "Bir adam çıkarıp oğlunu yanına getirtti."- .
20 . (nsz) Yükü boşaltmak: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay. 2
1 . (nsz) Resim yapmak. 2
2 . (nsz) Fotoğraf çektirmek. 2
3 . (-i), mecaz Söylemek: "Bu dedikoduyu ortaya mutlak bizim arkadaş çıkarmıştır."- O. C. Kaygılı. 2
4 . (-i, -den), matematik Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek.

GÜÇLÜ Nedir?


1 . Gücü olan, kuvvetli, yavuz: "Hele kendini güçlü hissederse tetik ol, basbayağı saldırganlaşır."- A. İlhan.
2 . Şiddeti çok olan.
3 . mecaz Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.
4 . mecaz Nitelikleri ile etki yaratan, etkili: "Kitabında ne kadar güçlü ve üslup sahibi bir yazar olduğunu belgeler."- H. Taner.

YAĞMA Nedir?

Yağmak işi. yağma (II) isim (ya'ğma) Farsça ya¦m¥
1 . Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması: "Yağma ve hırsızlıkla güvenlik ve huzuru bozmaktadır."- F. R. Atay.
2 . tarih Akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul.
3 . sıfat Baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan.

YAĞMAK Nedir?


1 - (Yağmur, kar, dolu için) Gökten düşmek.
2 - (Toz, mermi vb. için) Yüksekten çokça düşmek.
3 - Üst üste ve çok gelmek.

A A A D I K K M R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Şakırdamak,

9 Harfli Kelimeler

Kakırdama, Şakırdama,

8 Harfli Kelimeler

Karışmak, Karkamış, Karmaşık, Şakramak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Arkadaş, Aşırmak, Kakışma, Karakaş, Karamak, Karıkma, Karımak, Karışma, Karmaşa, Kaşımak, Şakımak, Şakrama,

6 Harfli Kelimeler

Adamak, Akdarı, Akışma, Aramak, Armada, Aşırma, Dışrak, Iramak, Kakıma, Kamara, Karama, Karıma, Karmak, Karmık, Kaşıma, Kırkma, Kırmak, Madara, Makara, Markka, Maşrık, Şakıma, Şakrak,

5 Harfli Kelimeler

Adama, Adamı, Akmak, Akşam, Araka, Arama, Ardak, Aşama, Aşmak, Damak, Damar, Daraş, Drama, Irama, Irmak, Kadar, Kakım, Kakış, Kakma, Kamış, Karık, Karış, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşık, Kırma, Maada, Makak, Marda, Marka, Rakam, Rakım, Ramak, Şakak, Şamar, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adım, Akak, Akar, Akım, Akış, Akma, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Dama, Dara, Darı, Dram, Irak, Kadı, Kaka, Kama, Kara, Karı, Kırk, Maaş, Mark, Marş, Maşa, Rakı, Şaka, Şama, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Dam, Dar, Dış, Ira, Irk, Kak, Kam, Kar, Kaş, Kır, Kış, Maş, Ram, Şad, Şak, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, Aş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.