ŞAHSİYETLİ (TDK)

Kişilikli: "... şahsiyetli bir yüzü, zeki bakışları vardı."- Y. Z. Ortaç.

Şahsiyetli kelimesi baş harfi Ş son harfi İ olan bir kelime. Başında Ş sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı Ş sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIŞ Nedir?

Bakma işi: "Bakışları adamakıllı öfkeli olurdu."- S. Birsel.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KİŞİLİK Nedir?


1 . Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet: "Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir."- Anayasa.
2 . İnsanlara yakışacak durum ve davranış.
3 . toplum bilimi Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü.
4 . sıfat Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan: "Bir kişilik yemek. İki kişilik yer."- .
5 . sıfat Herhangi bir sayıda kişiden oluşan: "Biz, kadın, kız ve çocuk, on altı kişilik bir kafile olduk."- A. Gündüz.
6 . halk ağzında Yabanlık.

KİŞİLİKLİ Nedir?

Kişiliği olan, şahsiyetli.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAÇ Nedir?

Sıfat-fiil.

ŞAHSİYETLİ Nedir?

Kişilikli: "... şahsiyetli bir yüzü, zeki bakışları vardı."- Y. Z. Ortaç.

ZEKİ Nedir?


1 . Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek: "En zeki hayvan maymundur."- .
2 . Çabuk ve kolay kavrayan: "Bildiğim, onun zeki bir genç olduğu ve ara sıra sevimli, ufak şiirler yazdığıdır."- M. Ş. Esendal.
3 . Zekâ varlığı gösteren: "İnce, zeki bir kalemi vardı."- Y. Z. Ortaç.

A E H L S T Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Şahsiyetli,

9 Harfli Kelimeler

Hasiyetli, Tahlisiye,

8 Harfli Kelimeler

İslahiye, İstihale, Şahsiyet,

7 Harfli Kelimeler

Hasetli, Hasiyet, İhtilas, İsteyiş, İşitsel, Sitayiş, Şahitli, Şathiye, Şitaiye, Tahliye, Tahşiye,

6 Harfli Kelimeler

Asliye, Ateşli, Haslet, Hastel, Haşiye, Haşyet, İletiş, İstila, İştial, İştiha, Siyahi, Şistli, Tahlis, Tahsil, Telhis, Teshil, Teşhis,

5 Harfli Kelimeler

Aleyh, Altes, Eşhas, Haile, Halet, Halis, Haset, Hayli, Helis, Hilat, Hilye, Hisli, İhale, İhlas, İlahe, İlahi, İleti, İsale, İshal, İştah, İthal, İtila, Lahit, Liste, Sahil, Sahte, Sathi, Seyit, Silah, Siliş, Sitil, Siyah, Slayt, Şahit, Şahsi, Şayet, Şehit, Şehla, Şilte, Talih,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Aile, Alet, Asil, Asit, Asli, Ateh, Atel, Ateş, Ayet, Ehil, Elit, Elti, Eşit, Eşli, Eşya, Etil, Etli, Hail, Hale, Hali, Halt, Hela, Hile, Hişt, İaşe, İhya, İlah, İsal, İsli, İşli, İşte, İtiş, Laşe, Liet, Lise, Sahi, Salt, Saye, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ali, Alt, Asi, Ast, Ate, Ati, Ela, Eti, Hal, Has, Hat, Hay, Hey, His, Hiş, Hit, İla, İle, İsa, İta, İti, İye, İyi, Leh, Leş, Ley, Sah, Sal, Say, Sel, Set, Sih, Sit, Şah, Şal, Şat, Şet, Şey,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, As, Aş, At, Ay, Eh, El, Es, Eş, Et, Ey, Ha, He, İl, İs, İş, İt, La, Le, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.