ŞAHBAZ (TDK)


1 . İri bir tür akdoğan.
2 . sıfat, mecaz Çevik ve becerikli.
3 . sıfat Yiğit, kahraman, mert (kimse).

Şahbaz kelimesi baş harfi Ş son harfi Z olan bir kelime. Başında Ş sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Z . Başı Ş sonu Z olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKDOĞAN Nedir?

Kartalgillerden bir doğan türü, aksungur.

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

BECERİKLİ Nedir?

Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane: "Halk, onun çok becerikli bir müdür olduğuna inanır."- S. Birsel.

ÇEVİK Nedir?

Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik: "Sofrada Atatürk'ün pek kuvvetli ve çevik birkaç arkadaşı vardı."- F. R. Atay.

KAHRAMAN Nedir?


1 . Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit: "Hareketlerini kahramanların edalarıyla asaletleştiriyor."- A. Ş. Hisar.
2 . isim Bir olayda önemli yeri olan kimse: "Son golün kahramanının yüzü, öpülmekten tükürük içinde kalmıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi: "Piyesin kahramanı azgın bir herif, boyuna baldızına saldırıyor."- Ç. Altan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MERT Nedir?


1 . Yiğit: "Merttir, yiğittir, yüreği de bileği de pektir."- T. Buğra.
2 . Sözünün eri, güvenilir (kimse).

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YİĞİT Nedir?


1 . Delikanlı, genç erkek: "Yiğide ölüm geçine / Al beni zülfün ucuna / Sallanayım tel yerine."- Karacaoğlan.
2 . sıfat Güçlü ve yürekli, kahraman, alp.
3 . sıfat, mecaz Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen (kimse): "O yiğit adamdır, gerçeği söylemekten çekinmez."- .

A A B H Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Şahbaz,

4 Harfli Kelimeler

Ahşa, Baza, Haşa, Haza,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aha, Aza, Baş, Baz, Hab, Haz, Şah, Şaz,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Aş, Az, Ha,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.