ŞAFAKLAMAK (TDK)


1 - Sabahlamak.
2 - Eli göze siper ederek, gözü kırparak bakmak.

Şafaklamak kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Ş sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKMAK Nedir?


1 - Bakışı bir şey ya da yer üzerine çevirmek.
2 - Aramak.
3 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak.
4 - Bir şeyin gelişmesi ya da iyi bir durumda kalması için emek vermek.
5 - Beslemek, geçindirmek.
6 - (Bir iş) Birinden beklenmek.
7 - (Hasta için) Muayene etmek, tedavi etmek.
8 - Yoklamak, incelemek, denemek.
9 - Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak.
10 - Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. 1
1 - Gözetmek, ilgilenmek. 1
2 - (Renklerde) Benzemek, andırmak. 1
3 - Önem vermek, önem vererek üzerinde durmak. 1
4 - Anlamak, farkına varmak. 1
5 - Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki ya da önündeki işle uğraşır olmak.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

KIRPA Nedir?


1 - Bez parçası.
2 - Çocuklarda karın şişmesiyle beliren bir hastalık.

SABA Nedir?

Sabah yeli.

SABAH Nedir?


1 . Sabahleyin: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
2 . Sabah ezanı.
3 . Sabah namazı: "Sabahı kıldım."- .
4 . zarf Güneşin doğduğu andan öğleye kadar geçen zaman: "Bütün ev işlerini sabah bitirdim."- .

SABAHLAMA Nedir?

Sabahlamak işi: "Bir de dışarıda sabahlamaya başlarsa büsbütün küplere binecekti."- Ç. Altan.

SABAHLAMAK Nedir?


1 . Bir yerde sabaha kadar kalmak.
2 . Herhangi bir sebeple bütün geceyi uyumadan geçirmek.

SİPER Nedir?


1 . Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
2 . Yağmur, güneş ve rüzgârın etkilemediği gizli, kuytu yer, dulda: "Pencereden güneş yahut rüzgâr gelirse şu siper köşeye kaçacak."- R. H. Karay.
3 . Güneş ve yağmurun etkisinden korunmak amacıyla şapka, kasket vb.nin önüne yapılan çıkıntı, siperlik: "Sabahtan beri çektiği şaraplarla epeyce başı dönen meşhur kumandan tolgasının siperini geri itti."- Ö. Seyfettin.
4 . askerlik Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek: "Ateş yağmuru ikinci kat siperleri geçti."- A. Gündüz.
5 . sıfat Kuytu, korunulabilen: "Burası siper bir yerdir."- .

A A A A F K K L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aklaşmak, Kakalama, Kaşlamak, Şaklamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Aklaşma, Kaşlama, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Falaka, Kalkma, Kalmak, Malafa, Maşala,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmak, Akşam, Alaka, Almak, Almaş, Aşama, Aşmak, Flama, Kakma, Kalak, Kalfa, Kalma, Makak, Malak, Şafak, Şakak, Şalak,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akak, Akma, Alfa, Alma, Amal, Aşma, Faal, Flaş, Kafa, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lama, Maaş, Mala, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ama, Aşk, Fak, Fal, Faş, Kak, Kal, Kam, Kaş, Laf, Lak, Lam, Mal, Maş, Şak, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, Aş, Fa, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.