ŞAŞILIK (TDK)

Birbirine paralel görme ekseni bulunmama durumu.

Şaşılık kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EKSEN Nedir?


1 . Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver: "Politikacıların kendilerini evrenin ekseni saymamaları gereğini anlamaları için..."- H. Taner.
2 . matematik Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
3 . Dingil.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

PARALEL Nedir?


1 . Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi: "Bu, Çal Dağı'nın koyu mor sırtlarına paralel uzun ve yüce bir dağ."- H. E. Adıvar.
2 . isim, gök bilimi Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri.
3 . mecaz Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).

A I I K L Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Şaşılık,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Alışık, Alışkı, Aşıklı, Işılak, Şaşlık,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Aşılı, Aşlık, Kalış, Kaşlı, Kılış, Kışla,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Aşık, Ilık, Işık, Işıl, Işkı, Şaşı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aşı, Aşk, Kal, Kaş, Kıl, Kış, Lak, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.