ŞIMARTILMAK (TDK)

Şımartma işine konu olmak: "Canan güzel kadındır, çok şımartılmıştır."- P. Safa.

Şımartılmak kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi I , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

ŞIMARTMA Nedir?

Şımartmak işi: "Her ne ise sizi de pek şımartmaya gelmez."- R. N. Güntekin.

A A I I K L M M R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Şımartılmak,

10 Harfli Kelimeler

Alıştırmak, Şımartılma, Tırmıklama,

9 Harfli Kelimeler

Aktarılış, Alıştırma, Arıtılmak, Aşırılmak, Işılatmak, Karışılma, Şımartmak, Taşımalık,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akıtmalı, Altmışar, Arıtılma, Aşırılma, Aşırtmak, Aştırmak, Işıklama, Işılamak, Işılatma, Karşıtlı, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Maşatlık, Mırlamak, Şımarmak, Şımartma, Şırlamak, Taşımlık, Taşırmak, Tıkamalı,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Altışar, Arıtmak, Artımlı, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atımlık, Atışmak, Ilıtmak, Işılama, Işıtmak, Kalıtım, Kamışlı, Karaltı, Karılma, Karışım, Karışma, Kaşarlı, Katılım, Katılış, Katılma, Katışma, Katmalı, Kırılma, Kırışma, Kırıtma, Kırmalı, Kışlama, Kıtlama, Lakırtı, Markalı, Maşalık, Mırlama, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aratış, Arılık, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşıklı, Aşılma, Aşırma, Aşırtı, Atalık, Atılım, Atılış, Atılma, Atışma, Atkılı, Iklama, Ilımak, Ilıtma, Iraklı, Iramak, Irktaş, Işılak, Işımak, Işıtma, Kamalı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Atılı, Atmak, Atmık, Ilıma, Iltar, Irama, Irmak, Işıma, Iştır, Itlak, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış, Karış, Karlı, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşlı,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Ilık, Ilım, Irak, Işık, Işıl, Işkı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lam, Mal, Maş, Mat, Ram, Şak, Şal, Şat, Şık, Tak, Tal, Tam, Tar, Taş, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.