ŞIKIRDATMAK (TDK)


1 . Şıkırtılı ses çıkartmak.
2 . (nsz), halk ağzında Birine para verileceğini anlatmak: "Biraz şıkırdat da bak hizmet etmeye nasıl koşar."- .

Şıkırdatmak kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Ş sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATMA Nedir?

Anlatmak işi: "O ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ANLATMAK Nedir?


1 . Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak, bilgi vermek, izah etmek: "Gece sabaha kadar düşündüğü şeyleri babasına da anlatmak isterdi."- P. Safa.
2 . İnandırmak, ikna etmek: "Derdinizi ona anlatmak kolay değil."- .
3 . (nsz) Söylemek, nakletmek: "Sonra bir hikâye anlattı."- A. Ş. Hisar.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARTMA Nedir?


1 . Çıkartmak işi.
2 . Özel olarak hazırlanıp bir yere yapıştırılan zamklı desen, resim veya yazı: "Yonca'nın elindeki kâğıt parçasında, yeşilli, sarılı, kırmızılı bir kelebek çıkartması var."- O. Rifat.

ÇIKARTMAK Nedir?

Çıkarma işini yaptırmak: "Bu adam bir senedir buraların resmini çıkartıyor."- B. R. Eyuboğlu.

ETME Nedir?

Etmek işi.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

KOŞA Nedir?


1 - Çift, eş, ikiz.
2 - Hep birlikte.

NASIL Nedir?


1 . Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz: "Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz: "Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?"- O. S. Orhon.
3 . İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz: "Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?"- . "Okula nasıl gitmez!"- .
4 . Ne kadar çok: "Seni nasıl seviyorum."- .
5 . Elbette, kesinlikle: "Bak nasıl sınıfını geçecek!"- .
6 . "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, kitap kiminmiş?"- .
7 . "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, bir daha söyler misiniz?"- .
8 . sıfat Ne gibi, ne türlü.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

ŞIKIRTI Nedir?

Şıkırdama sonucu çıkan sesin adı: "Birden denizin oradan, öteden, su şıkırtısına benzer bir ses çalınıyor kulağına."- Z. Selimoğlu.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A A D I I K K M R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Şıkırdatmak,

10 Harfli Kelimeler

Kakıştırma, Kıkırdatma, Kıtırdamak, Şıkırdamak, Şıkırdatma, Tıkırdamak,

9 Harfli Kelimeler

Kıkırdama, Kışkırtma, Kıtırdama, Şıkırdama, Tıkırdama,

8 Harfli Kelimeler

Aşırtmak, Aştırmak, Karışmak, Karkamış, Karmaşık, Katışmak, Kırışmak, Kırıtmak, Takışmak, Taşırmak, Tıkışmak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Akıtmak, Aktarım, Aktarış, Ardışık, Arıtmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Damıtık, Damıtış, Işıtmak, Kakırtı, Kakışma, Karıkma, Karımak, Karışık, Karışım, Karışma, Kaşımak, Katışık, Katışma, Kırışma, Kırıtma, Şakımak, Şakırtı, Şımarık, Takışma, Taşımak, Taşırma, Tıkamak, Tıkışma,

6 Harfli Kelimeler

Akdarı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Aratış, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Artmak, Aşırma, Aşırtı, Atışma, Dışarı, Dışrak, Iramak, Irktaş, Işımak, Işıtma, Kadrat, Kakıma, Karıma, Karmak, Karmık, Karşıt, Kaşıma, Katmak, Katrak, Kıraat, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Markka, Maşrık, Matrak, Şakıma, Şakrak, Takmak, Taşıma, Taşmak, Tıkama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adamı, Akmak, Akşam, Aktar, Aktaş, Ardak, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşırı, Aşmak, Atmak, Atmık, Damak, Damar, Damat, Daraş, Dışık, Dışkı, Drama, Irama, Irmak, Işıma, Iştır, Kadar, Kakım, Kakış, Kakma, Kamış, Karık, Karış, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşık, Katar, Katık,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adım, Akak, Akar, Akım, Akış, Akma, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Dama, Dara, Darı, Dart, Data, Dram, Irak, Işık, Işkı, Itır, Kadı, Kaka,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Dam, Dar, Dış, Ira, Irk, Kak, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Ram, Şad, Şak, Şat, Şık, Tak, Tam, Tar, Taş, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.