ŞÜMULLENDİRMEK (TDK)

Etkisini, çevresini, kapsamını genişletmek, yaymak.

Şümullendirmek kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Ş sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

GENİŞLETME Nedir?


1 . Genişletmek işi.
2 . edebiyat Bir konuyu, ayrıntılarını katarak geliştirme.

GENİŞLETMEK Nedir?

Geniş duruma getirmek: "Türkler fetihten sonra İstanbul'u, eskisine nispetle çok genişlettiler."- Y. K. Beyatlı.

KAPSAM Nedir?


1 . Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şümul: "Yasa kapsamına giren devlet personeli."- .
2 . mantık Kaplam.

YAYMA Nedir?


1 . Yaymak işi.
2 . Yaymacının sattığı şeylerden oluşan sergi: "Hırdavat yayması."- .

YAYMAK Nedir?


1 - Bir şeyi açarak, düzelterek bir alanı örtecek biçimde sermek.
2 - Birçok kimseye duyurmak.
3 - Çevreye dağılmasına neden olmak.
4 - Sınırını genişletmek.
5 - Otlatmak.
6 - Dağınık ve düzensiz bir biçimde saçmak, dağıtmak.

D E E K L L M M N R U Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Şümullendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Şümullendirme,

9 Harfli Kelimeler

Denşirmek, Dillenmek, Dilleşmek, Dişlenmek, İndükleme, Kurdeleli, Kümeleniş, Kümeleşim, Millenmek, Üleşilmek,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delişmen, Demleniş, Denilmek, Denşirme, Derilmek, Derişmek, Derleniş, Derneşik, Deşilmek, Diklenme, Dikleşme, Dilenmek, Dillenme, Dilleşme, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Direşken, Direşmek, Dişlemek, Dişlenme, Düşlemek, Düşlemli, Emdirmek, Erdenlik, İmrenmek, İşlenmek, Kirlenme, Kurdeşen, Külleniş, Küllenme, Mendirek, Millenme, Mumdirek, Üleşilme, Ündeşlik,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Denilme, Denklem, Derilme, Derişme, Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Direşme, Dişemek, Dişleme, Düşleme, Edilmek, Edinmek, Eklemli, Ellişer, Emdirme, Emilmek, Emişmek, Endemik, Erdemli, Erinmek, Erişmek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlenik, İlenmek, İlerlek, İmlemek, İmrenme, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Kederli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Denmek, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Deruni, Deşmek, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dimmer, Dinmek, Direme, Dişeme, Dişlek, Dürmek, Düşlem, Düşmek, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Ekşime, Eldeli, Elemli, Emekli, Emilme, Emişme, Endişe, Erimek, Erinme, Erişme, Ermeni, Eşilme, Eşinme,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Derun, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Dümen, Dürme, Düşme, Eklem, Ekler, Eküri, Elden, Ellik, Elmek, Emlik, Emmek, Ender, Enlem, Erdek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Dul, Dun, Duş, Dük, Dün, Düş, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, Erk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kin, Kir, Kul, Kum, Kur, Kuş, Kül, Kür, Leş, Lim, Lir, Lük, Men,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Şe, Şu, Un, Ur, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.