ŞÜKRETMEK (TDK)


1 . Tanrı'ya minnet duygusunu sunmak, şükreylemek: "Bu fırsatı sana bahşettiğinden dolayı Allah'a şükret!"- P. Safa.
2 . Bir kimseye minnet duymak, gönülden borçlu olmak.

Şükretmek kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ş sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALLAH Nedir?

Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse: "Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır."- T. Buğra.

BORÇLU Nedir?


1 . Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun, alacaklı karşıtı: "Merhumu borçlu yatırmak istemezmişiz elbet."- Y. Z. Ortaç.
2 . mecaz Manevi bir yükümlülük altında bulunan: "Hayatımı ona borçluyum doğrusu."- A. Ş. Hisar.
3 . mecaz Bir şeyi birinin yardımıyla elde etmiş olan: "Aslında, okumasını da ona borçludur."- T. Buğra.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DUYMA Nedir?

Duymak durumu: "Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım."- S. F. Abasıyanık.

DUYMAK Nedir?


1 - Kulakla algılamak, işitmek, ses almak.
2 - Bilgi almak, öğrenmek, haber almak.
3 - Sezmek, fark etmek, hissetmek.
4 - Duyu organlarıyla algılamak, hissetmek.
5 - Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, devinim gibi fizik durumlarını algılamak, duyumsamak, hissetmek.
6 - Bir ruh durumu içine girmek.

FIRSAT Nedir?

Uygun zaman, uygun durum ya da koşul, °vesile.

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MİNNET Nedir?


1 - Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.
2 - Bir iyiliğe karşı teşekkür etme, memnuniyet duyma.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SUNMA Nedir?

Sunmak işi.

SUNMAK Nedir?


1 . Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, yollamak, göndermek, takdim etmek: "Bu küçük hadiseyi devlet adamlarımıza bir müşahede olarak sunuyorum."- B. Felek.
2 . Tanıtmak, bilgi vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak bir konuyu dinleyenlere aktarmak.
3 . Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı takdim etmek.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

E E K K M R T Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Şükretmek,

8 Harfli Kelimeler

Müşterek, Şükretme, Teşekkür,

7 Harfli Kelimeler

Kertmek, Kükreme, Küremek, Türemek, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Kertme, Küreme, Mertek, Türeme, Üremek, Üretme, Ürkmek,

5 Harfli Kelimeler

Ekmek, Erkek, Ermek, Eşmek, Etmek, Kekre, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Keşke, Kükre, Kürek, Merek, Meret, Metre, Reşme, Şeker, Teker, Tekke, Tekme, Temek, Terek, Terme, Üreme, Ürkek, Ürkme, Üşmek, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emek, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eter, Etme, Keke, Keme, Kere, Kete, Krem, Kreş, Küme, Küre, Kürk, Kürt, Meke, Mert, Meşe, Meşk, Mürt, Rüşt, Teke, Tere, Terk, Trük, Türe, Türk, Ürem, Üşme, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Erk, Kek, Kem, Ker, Keş, Ket, Kür, Küt, Met, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tem, Ter, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Eş, Et, Ke, Me, Re, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.