ŞÖYLECE (TDK)

Şu biçimde, tam şöyle: "Şöylece söylemeli."- .

Şöylece kelimesi baş harfi Ş son harfi E olan bir kelime. Başında Ş sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi E . Başı Ş sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

ŞÖYLE Nedir?


1 . Şunun gibi, şuna benzer biçimde: "O zamanlar, şöyle öğleye doğru otele bir başvurup çamaşır değiştireceği varsa değiştiriyor."- E. E. Talu.
2 . Şu yolda, şu biçimde, aşağı yukarı: "Kendisi lisedeki ilk zamanlarını şöyle anlatmıştı."- F. R. Atay.

C E E L Y Ö Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Şöylece,

6 Harfli Kelimeler

Öylece,

5 Harfli Kelimeler

Şöyle,

4 Harfli Kelimeler

Ecel, Eşey, Öyle, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Ece, Leş, Ley, Şey, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Eş, Ey, Le, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.