ŞÖVALYELİK (TDK)


1 . Şövalye olma durumu.
2 . Şövalyenin bağlı olduğu derebeylik kurumu.
3 . mecaz Gereğinden çok yüreklilik, atılganlık gösterme durumu: "Dünyada para diye bir sorun yokmuş gibi yaşama şövalyeliğini herkesten bekleyemeyiz."- R. Erduran.

Şövalyelik kelimesi baş harfi Ş son harfi K olan bir kelime. Başında Ş sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ş sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATILGANLIK Nedir?

Atılgan olma durumu.

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

DEREBEYLİK Nedir?


1 . Derebeyi olma durumu.
2 . tarih Orta Çağda özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal düzen, feodalite.
3 . Derebeyi yönetimindeki bölge.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

HERK Nedir?

Sürüldükten sonra bir yıl dinlendirilen, nadasa bırakılan tarla.

HERKES Nedir?

İnsanların bütünü: "Neylersin ölüm herkesin başında / Uyudun uyanmadın olacak."- C. S. Tarancı.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUM Nedir?

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is: "Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum."- Halikarnas Balıkçısı. kurum (II) isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese: "Türk Dil Kurumu."- . Birleşik Sözler eğitim kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=eğitim kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kamu kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kamu kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kurum (III) isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür: "Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür."- H. E. Adıvar.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

ŞÖVALYE Nedir?


1 . Eski Roma'da üç sınıftan ikincisinin üyesi olan yurttaş.
2 . Orta Çağ Avrupası'nda özel eğitimle yetişmiş, belli ülküler taşıyan, soylu, atlı savaşçı: "Niğbolu muharebesine birçok Fransız asilleri ile şövalyeler ve Almanlar iştirak etmişlerdir."- F. R. Atay.
3 . Derebeylik düzeninde soyluluk unvanlarının en alt basamağı.
4 . Günümüzde Fransız hükûmetinin verdiği şeref belgesi ve nişanı.

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

YÜREK Nedir?


1 . Kalp.
2 . Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül: "Fazıla Hanım'ın elleri terliyor, yüreği sarsılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kupa (I).
4 . mecaz Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret: "Bu iş yürek ister."- .
5 . mecaz Acıma duygusu: "Ona merhume demek bile yürek parçalayıcı bir şeydir."- R. N. Güntekin.
6 . halk ağzında Mide, karın, iç: "Ayşe Hanım, kahveciden limon şekeri almış, yürek ferahlatır diye uzatıyor."- S. M. Alus.

YÜREKLİ Nedir?

Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan, gözü pek, babayiğit, koçak, cesaretli, cesur, cüretli, cüretkâr: "Fakat onlar da aralarında hiçbir delikanlıyı ona eş olabilecek kadar yürekli bulmuyorlardı."- H. E. Adıvar.

YÜREKLİLİK Nedir?


1 . Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik.
2 . Yürekli kimseye yakışır davranış.

A E K L L V Y Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Şövalyelik,

8 Harfli Kelimeler

Klavyeli,

7 Harfli Kelimeler

Leylaki, Şövalye,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Alevli, Evliya, Kalevi, Kalleş, Kaşeli, Klavye, Köleli, Köşeli, Leylak, Şevkli, Şövale, Vikaye,

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Alkil, Aşevi, Ayevi, Ellik, Eşkal, Eşlik, Evlik, İlave, İlkel, İşkal, İşlek, İşlev, Kavil, Kelli, Klişe, Leyli, Şekil, Şekva, Şöyle, Vekil, Villa, Viyak, Yelli, Yeşil,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akli, Alev, Alil, Ekli, Ekşi, Elik, Elli, Eşik, Eşli, Eşya, Evla, Evli, İaşe, İlke, İlla, İlle, İşve, Kail, Kale, Kaşe, Kavi, Kile, Köle, Köşe, Laik, Lake, Lale, Laşe, Leva, Lika, Liva, Öyle, Şaki, Şale, Şali, Şavk, Şayi, Şevk,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Aşk, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, İye, Kal, Kaş, Kav, Kay, Kel, Keş, Kil, Köy, Lak, Lal, Lav, Leş, Ley, Lök, Öke, Şak, Şal, Şek, Şev, Şey, Şia, Vay, Yak, Yal, Yaş, Yek, Yel, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Aş, Av, Ay, Ek, El, Eş, Ev, Ey, İl, İş, Ke, Ki, La, Le, Şe, Ve, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.