ŞÖHRETLİ (TDK)

Ünü olan, ünlü, tanınmış: "İstanbul'un en güzel, en şöhretli kadınlarından idi."- R. H. Karay.

Şöhretli kelimesi baş harfi Ş son harfi İ olan bir kelime. Başında Ş sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ş , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi H , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı Ş sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞÖHRETLİ Nedir?

Ünü olan, ünlü, tanınmış: "İstanbul'un en güzel, en şöhretli kadınlarından idi."- R. H. Karay.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANINMIŞ Nedir?


1 . Ünlü: "Memleketin tanınmış bir hekimi."- .
2 . Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan: "İyi tanınmış bir adam. Cimri tanınmış bir komşu."- .

ÜNLÜ Nedir?


1 . Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar: "Kimsenin üzerinde durmadığı birkaç ünlü kişiden birisi de kesinlikle o idi."- T. Buğra.
2 . isim, dil bilgisi Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses, vokal, sesli, sesli harf: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

E H L R T Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Şöhretli,

6 Harfli Kelimeler

Şöhret, Teşhir, Teşrih, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

İşret, Liret, Litre, Reşit, Şehir, Şehit, Şerit, Şilte, Tehir, Terli, Teşri, Tirle, Tirşe, Törel,

4 Harfli Kelimeler

Ehil, Elit, Elti, Eril, Eriş, Eşit, Eşli, Etil, Etli, Hile, Hişt, İşte, Liet, Ölet, Ötre, Röle, Şerh, Şeri, Şile, Şilt, Tehi, Tire, Töre,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Her, Hiş, Hit, Höt, İle, Leh, Leş, Lir, Öte, Ret, Şer, Şet, Tel, Ter, Tör,

2 Harfli Kelimeler

Eh, El, Er, Eş, Et, He, İl, İş, İt, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.