Sonunda Ş olan 1219 kelime var. Ş harfi ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ş harfi olan kelimeler listesine ya da başında Ş harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Vergilendiriliş, Yalınlaştırılış, Yetkilendiriliş, Yüreklendiriliş,

14 Harfli Kelimeler

Dinlendirilmiş, Gruplandırılış,

13 Harfli Kelimeler

Kıvılcımlanış, Köklendiriliş, Tomurcuklanış, Yerleştiriliş, Yönlendiriliş,

12 Harfli Kelimeler

Embriyonoluş, Gırtlaklayış, Görüntüleyiş, Heyecanlanış, İhtiyarlayış, Karıncalanış, Malumatfuruş, Umutlandırış, Yapıştırılış, Yetiştiriliş,

11 Harfli Kelimeler

Bastırılmış, Başmüfettiş, Boğmaklıkuş, Dondurulmuş, Gümbürdeyiş, Heykeltıraş, Hiddetleniş, İşitilmemiş, Kalıplaşmış, Kıvrımlanış, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Mahmuzlanış, Mahmuzlayış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Savsaklanış, Savsaklayış, Seslendiriş, Tamyanmamış, Taraklanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tıngırdatış, Tıngırdayış, Tiksindiriş, Titreştiriş, Yaldızlanış, Yaltaklanış, Yerleştiriş, Yumruklanış, Yumuşatılış, Yükseltiliş,

10 Harfli Kelimeler

Altıkardeş, Azgelişmiş, Biçimleniş, Böbürleniş, Bölümleniş, Çağıldayış, Çıtırdayış, Çözümleniş, Dalgalanış, Damgalanış, Damgalayış, Dilimleniş, Dilimleyiş, Duraklayış, Duraksayış, Duyulmamış, Düzeltiliş, Düzenleniş, Elmastıraş, Engelleniş, Engelleyiş, Ezberleyiş, Fıkırdayış, Fırçalayış, Gelişmemiş, Gerikalmış, Gıcıklayış, Gıcırdayış, Gıdaklayış, Gıdıklayış, Gidişgeliş, Gölgeleniş, Gölgeleyiş, Görülmemiş, Gösteriliş, Gözetleniş, Gözetleyiş, Gururlanış, Gülümseyiş, Hafifleyiş, Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

Ağırlayış, Alışılmış, Alışveriş, Beşkardeş, Bireyoluş, Birleşmiş, Buğulanış, Büyüleniş, Büyüleyiş, Çabalayış, Çıkarılış, Debeleniş, Dışadönüş, Dikilitaş, Döllenmiş, Duralayış, Düşürülüş, Düzlemdeş, Erteleniş, Erteleyiş, Esirgeniş, Esirgeyiş, Eşitleniş, Etkileniş, Etkileyiş, Fotofiniş, Gayretkeş, Geridönüş, Gerileyiş, Geveleyiş, Götürülüş, Heceleyiş, Hırslanış, İçerleyiş, İğneleyiş, İlaçlanış, İlerleyiş, İlgileniş, İmzalanış, İmzalayış, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Afyonkeş, Akrostiş, Altınbaş, Anlamdaş, Bağlanış, Baltabaş, Bardabaş, Başçavuş, Başlayış, Benzetiş, Benzeyiş, Biçilmiş, Biçimdeş, Bitirmiş, Boşanmış, Boylanış, Buzultaş, Büyükbaş, Büzüktaş, Canhıraş, Çağlayış, Çırpınış, Çiğneniş, Çiğneyiş, Damlataş, Davranış, Demirbaş, Devriliş, Dikleniş, Dinleyiş, Doğrayış, Dokuoluş, Dokuztaş, Dolduruş, Doymamış, Dölleniş, Durduruş, Durendiş, Duygudaş, Düşündeş, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Ağlayış, Aksayış, Aksırış, Alçalış, Aldanış, Aldırış, Andırış, Anlatış, Anlayış, Arkadaş, Aşıktaş, Ayaktaş, Ayrılış, Babaköş, Bağırış, Başabaş, Başıboş, Becayiş, Beğeniş, Birikiş, Böğürüş, Budanış, Bunalış, Bunayış, Bükülüş, Büyütüş, Büyüyüş, Büzülüş, Cefakeş, Çağırış, Çekiliş, Çekiniş, Çeviriş, Çilekeş, Çiziliş, Çoğalış, Çözülüş, Dağılış, Dağoluş, Delibaş, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Acıdaş, Açılış, Alabaş, Alayiş, Altmış, Arayış, Asayiş, Atılış, Bağdaş, Bağrış, Bahşiş, Baykuş, Benzeş, Berduş, Bilmiş, Bomboş, Boydaş, Candaş, Cümbüş, Çağdaş, Çarpış, Çerviş, Çevriş, Derpiş, Derviş, Dildeş, Dindaş, Dolmuş, Doymuş, Dürtüş, Eğiliş, Ekiliş, Eritiş, Eriyiş, Eziliş, Geçmiş, Gizdeş, Gündeş, Haşhaş, Hışhış, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Abraş, Akbaş, Akkuş, Alkış, Almaş, Artış, Aydaş, Ayyaş, Bağış, Bakış, Barış, Batış, Beleş, Beşuş, Bihuş, Biliş, Biniş, Bitiş, Bölüş, Branş, Bronş, Buluş, Cuşiş, Çalış, Çavuş, Çıkış, Çiriş, Çiziş, Çöküş, Çuvaş, Dadaş, Dalaş, Dalış, Danış, Davış, Değiş, Deyiş, Dikiş, Diliş, Diniş, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Açış, Adaş, Afiş, Ağış, Akış, Alış, Anış, Apaş, Apış, Arış, Ataş, Ateş, Atış, Breş, Broş, Eriş, Esiş, Flaş, Floş, İbiş, İçiş, İdiş, İniş, İriş, İtiş, Kloş, Kreş, Maaş, Marş, Naaş, Oluş, Oyuş, Ölüş, Öpüş, Ötüş, Övüş, Uçuş, Üleş,

3 Harfli Kelimeler

Arş, Baş, Beş, Boş, Çiş, Çüş, Dış, Diş, Döş, Duş, Faş, Fış, Fiş, Hiş, Hoş, Huş, Kaş, Keş, Kış, Kuş, Leş, Loş, Maş, Muş, Peş, Şeş, Şiş, Taş, Tuş, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Aş, Eş,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DADAŞ


1 . Erkek kardeş.
2 . mecaz Delikanlı, yiğit kimse: "Su katılmamış bir dadaştı ve politika ile uğraşmamıştı."- T. Buğra.
3 . ünlem, halk ağzında Yakın dostlar için kullanılan bir seslenme sözü.

KIŞ


1 . Kuzey yarım kürede 2
2 Aralık-2
1 Mart tarihleri arasındaki zaman dilimi, sonbaharla ilkbahar arasındaki soğuk mevsim: "Kıştı. Yerler iki karış kar tutmuştu."- T. Buğra.
2 . mecaz Çok soğuk hava.

KAYIŞ


1 . Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi: "Şapkası yere düşmüş, yakası yırtılmış, kılıcının kayışı kopmuştu."- Ö. Seyfettin.
2 . Ustura bilenen cilalı kösele.

DÜŞÜNÜŞ


1 . Düşünme işi, mütalaa: "Bütün bu düşünüşler, Nihat'ı Muazzez'e olan kininden kurtaramıyordu."- P. Safa.
2 . felsefe İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi.

MAYHOŞ


1 . Tadı şekerli ve az ekşi olan: "Mayhoş bir şerbet."- .
2 . mecaz Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş olan (dostluk ilişkisi): "Onların araları mayhoş. Bugünlerde aramız mayhoş bir durum aldı."- .

VAROLUŞ

Yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet, öz karşıtı: "Artık yaradılışının, varoluşunun, hayatla ödüllendirilişinin sebebini bilmektedir."- T. Buğra.

ÖZDEŞ


1 . Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı.
2 . felsefe Bir ve aynı olan, bir ve aynı anlama gelen.
3 . matematik Kendinde özdeşlik bulunan, identik.

DUYGUDAŞ


1 . Bir konuda duyguları diğer bir kişiyle aynı olan kimse.
2 . Üyesi olmadığı hâlde bir partinin, bir kuruluşun görüşlerini benimseyen veya bir görüşü, bir öğretiyi, bir akımı tutan kimse, sempatizan.

AZGELİŞMİŞ


1 - Gelişmesi gecikmiş olan.
2 - Türlü etkenler nedeniyle doğal kaynaklarından yeterince yararlanamayan, sanayileşememiş, üretimi ilkel tarıma dayanan, eğitim düzeyi düşük kalmış (ülke, toplum).

FARAŞ

Toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan teneke veya plastikten yapılmış kısa saplı bir tür kürek: "Elinde tuttuğu, içi süprüntü dolu faraşı merdivenlerin dibine boşalttı."- E. E. Talu.

OMUZDAŞ

Aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, hempa: "Eski omuzdaşları gibi ne kahve ne kuşçu dükkânı açmaya ne kolcu yazılmaya ne de gazete müvezziliğine tenezzül etti."- Ö. Seyfettin.

ÇÖZÜLÜŞ


1 . Çözülme işi: "Düğümün çözülüşü."- .
2 . Eriyerek gevşeme: "Buzların çözülüşü."- .
3 . mecaz Yıkılış: "Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşü."- .
4 . mecaz Dağılış: "Düşman ordusunun çözülüşü."- .

ARKADAŞ


1 . Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yaren.
2 . Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesari.

AĞIŞ


1 . Ağma işi: "Gençlikten orta yaşa, orta yaştan yaşlılığa ağışını birlikte yaşadığım bu ev..."- A. Ağaoğlu.
2 . Su buharının ve başka gazların yerden havaya doğru çıkışı, yağış karşıtı.

KİŞNİŞ


1 . Maydanozgillerden, yaprakları maydanozu andıran, 20-60 cm yükseklikte, tüysüz, bir yıllık ve otsu bir bitki (Coriandrum sativum).
2 . Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kurutulmuş meyvesi veya tohumu.

DOKUNUŞ

Dokunma (I) işi, temas: "Yolda, bir aralık Lâmi dizlerinde sıcak bir dokunuş duydu."- P. Safa. dokunuş (II) isim
1 . Dokunma (II) işi.
2 . Dokunma ipliklerinin çaprazlama biçimi.

HOŞ


1 . Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren: "Hoş bir ses."- .
2 . zarf Bununla birlikte: "Hoş, benim de evlenmeye pek niyetim yok ya."- H. E. Adıvar.
3 . zarf Beğenilen, duyguları okşayan bir biçimde.

SIRDAŞ


1 . Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem: "Her konuda yardımcı olabilecek güvenilir bir sırdaş bulmam gerekiyordu."- R. Erduran.
2 . Birinin sırrını bilecek kadar ona yakın olan kimse.

ASAYİŞ

Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik: "Temel hak ve hürriyetler kamu düzeninin, genel asayişin korunması amacı ile kanunla sınırlanabilir."- Anayasa.

NÜMAYİŞ


1 . Gösteri: "Darülfünun gençleri İstanbul'da büyük bir nümayiş yapmışlardı."- F. R. Atay.
2 . Gösteriş: "Sizden çok emin olduğum için hiçbir nümayiş beklemem ve istemem."- P. Safa.