ISPAZMOZ (TDK)

Aşırı titreme, kasılma: "lspazmoz artmış ve vücudu iradesinin emirlerinden tamamıyla çıkmıştı."- P. Safa.

Ispazmoz kelimesi baş harfi I son harfi Z olan bir kelime. Başında I sonunda Z olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi P , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi M , yedinci harfi O , sekizinci harfi Z . Başı I sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

EMİR Nedir?


1 . Buyruk, komut, talimat, ferman.
2 . İstek: "İkide birde dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . bitki bilimi Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm.

EMİR Nedir?


1 - Buyruk, komut.
2 - Bir orundan öbürüne geçerken görevliye verilen belge.

İRADE Nedir?


1 . Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç: "Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . felsefe, ruh bilimi İstenç.
3 . eskimiş Buyruk: "Görülünce vurulması için irade bile var."- S. M. Alus.
4 . eskimiş İstek, dilek.

KASIL Nedir?

Kasla ilgili olan, °adali.

KASILMA Nedir?

Kasılmak işi, büzülme, takallüs.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

TAMAMIYLA Nedir?

Tam olarak, büsbütün, külliyen: "Hiddetim tamamıyla geçtiği için bu kıymetli yadigâra acımaya başlamıştım."- Ö. Seyfettin.

TİTREM Nedir?

Ton.

TİTREME Nedir?

Titremek işi: "Titremeler ürpermeye çevrildi, yavaş yavaş ısınıyorum."- R. H. Karay.

A I M O P S Z Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ispazmoz,

6 Harfli Kelimeler

Zamsız,

5 Harfli Kelimeler

Pısma, Sızma, Spazm,

4 Harfli Kelimeler

Asım, Mazı, Paso, Pazı, Posa, Sıma, Sıpa, Soma, Sopa,

3 Harfli Kelimeler

Ası, Azı, Mas, Oma, Pas, Pos, Poz, Sam, Sap, Saz, Som, Zam, Zıp, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Am, As, Az, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.