ISPANAKGİLLER (TDK)

İki çeneklilerden, örnek bitkisi ıspanak olan, pazı, pancar vb. başka türleri de içine alan bir familya.

Ispanakgiller kelimesi baş harfi I son harfi R olan bir kelime. Başında I sonunda R olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi P , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı I sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

ISPANAK Nedir?

Ispanakgillerden, yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir bitki (Spinacia oleracea).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

PANCAR Nedir?


1 . Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris).
2 . Bu bitkinin şeker elde edilen kalın ve etli kökü.

PAZI Nedir?

Ispanakgillerden, yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabani ıspanak (Beta vulgaris varcicla).

A A E G I K L L N P R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Ispanakgiller,

12 Harfli Kelimeler

Pelikansılar,

9 Harfli Kelimeler

İskarpela, Sigaralık,

8 Harfli Kelimeler

Anaerkil, Arslanlı, Aslanlık, Kanserli, Kapılgan, Kasılgan, Pankreas, Parselli, Pasinler, Prangalı, Prenslik, Saleplik, Sarılgan, Sigaralı,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Akilane, Akpelin, Akpınar, Alengir, Anlaklı, Apraksi, Araplık, Arpalık, Arsenik, Galaksi, Gerilla, Ispanak, İnaksal, İnkılap, Karınsa, Kasırga, Kenarlı, Kreplin, Lakaplı, Lapseki, Laskine, Leasing, Lepiska, Liralık, Nalekar, Nargile, Palalık, Pankras, Paralel, Paralık, Pasaklı, Pelikan, Plakalı, Sakallı, Sakarin, Sakırga, Sarplık, Selanik, Sikalar,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Alaplı, Aleksi, Algler, Alkali, Alpaks, Alplık, Analık, Anasıl, Anasır, Anısal, Aplike, Apreli, Apseli, Araklı, Aralık, Argali, Arkalı, Arnika, Arslan, Asgari, Askeri, Ergani, Galeri, Ganalı, Garaip, Garplı, Genlik, Irksal, İpsala, İranlı, Kalpli, Kangal, Kanser, Kapalı, Kapari, Kapela, Kaplan, Kapris, Karalı,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aklen, Akpas, Akran, Akrep, Aksan, Aleni, Algın, Alkan, Alkil, Allık, Analı, Anlak, Anlık, Aplik, April, Arena, Argın, Arsin, Asker, Asklı, Aslan, Aslen, Aslık, Ekran, Eksin, Elgin, Elips, Ellik, Ensar, Ergin, Erika, Erkan, Erkin, Erkli, Erlik, Eskil, Espri, Esrik, Gaile,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akar, Akıl, Akın, Akil, Akis, Aklı, Akli, Akne, Akse, Aksi, Alan, Algı, Alık, Alın, Alil, Allı, Anal, Anık, Anka, Apak, Apel, Apre, Apse, Arak, Arap, Arık, Arka, Arlı, Arpa, Arsa, Asal, Asap, Asar, Asık, Asıl, Asır, Asil, Askı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alg, Ali, Alp, Ana, Anı, Ani, Ara, Arı, Ari, Ark, Arp, Asa, Ası, Asi, Ask, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gar, Gen, Gık, Gır, Gri, Ira, Irk, İka, İla, İle, İlk, İrs, İsa, Kal, Kan, Kap,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, As, Ek, El, En, Er, Es, Ge, İl, İn, İp, İs, Ke, Ki, La, Le, Ne, Pe, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.