ISLIKLANMAK (TDK)

Islıklama işi yapılmak veya ıslıklama işine konu olmak: "Oynanan ilk piyesi halk tarafından ıslıklanmıştı."- H. Taner.

Islıklanmak kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı I sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

PİYES Nedir?

Oyun: "Geceleri tiyatroların önünde saatlerce bekleyerek ucuz yerlere yerleşirdik, sevdiğimiz piyesleri seyrederdik."- Y. K. Beyatlı.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A I I K K L L M N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Islıklanmak,

10 Harfli Kelimeler

Islıklamak, Islıklanma, Kıskanılma, Sakınılmak, Sıkılanmak,

9 Harfli Kelimeler

Islıklama, Kıllanmak, Sakınılma, Sıkılamak, Sıkılanma,

8 Harfli Kelimeler

Aslanlık, Islaklık, Islanmak, Kalınlık, Kalınmak, Kalkınma, Kanlılık, Kasılmak, Kasınmak, Kılınmak, Kıllanma, Kınlamak, Kısalmak, Kısılmak, Kısınmak, Kıskanma, Sakınmak, Salaklık, Salınmak, Salkımak, Salmalık, Samanlık, Sanıklık, Sanılmak, Sıkılama, Sıkılmak, Sıkınmak, Sıkmalık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Alıklık, Alınlık, Alınmak, Anıklık, Anılmak, Anlaklı, Anlamlı, Anmalık, Asılmak, Askılık, Aslanım, Asmalık, Ikınmak, Iklamak, Ilınmak, Isıalan, Isınmak, Islamak, Islanma, Kakılma, Kakmalı, Kalımlı, Kalınma, Kalmalı, Kanıkma, Kasalık, Kasılma, Kasınma, Kılınma, Kınamak, Kınlama, Kısalık, Kısalma, Kısılma, Kısınma, Klasman, Makaslı, Mıskala, Sakalık,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Alımlı, Alınma, Amalık, Analık, Anasıl, Anılık, Anılma, Anısal, Asıllı, Asılma, Askılı, Asmalı, Ikınma, Iklama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Isınma, Islama, Kakıma, Kalkan, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kanmak, Kasalı, Kasmak, Kasnak, Kılmak, Kınalı, Kınama, Kısmak, Kısmık, Laklak, Manalı, Maslak, Mıskal, Sakalı, Saklık,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Aksak, Aksam, Aksan, Alkan, Alkım, Allık, Almak, Alman, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Asılı, Asklı, Aslan, Aslık, Asmak, Ilıma, Islak, Islık, Kakım, Kakma, Kalak, Kalan, Kalas, Kalık, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kanal, Kanık, Kanka, Kanlı, Kanma,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Ilık, Ilım, Isıl, Isın, Iska, Kaka, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kasa, Kask, Kına, Kısa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Ask, Isı, Kak, Kal, Kam, Kan, Kas, Kıl, Kın, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Sak, Sal, Sam, San, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.