ISLIKLAMAK (TDK)

Birinin sevilmediğini, istenmediğini veya beğenilmediğini ıslık çalarak belli etmek.

Islıklamak kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı I sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEĞENİ Nedir?


1 . Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk: "Çoğu kadınların beğenisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşmaz."- H. Taner.
2 . Güzeli çirkinden ayırma yetisi, zevk, gusto: "Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda."- N. Cumalı.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ÇALA Nedir?

Belli adlardan önce gelerek eyleme bağlanır ve adla ilgili bir çabukluk, süreklilik, dikkatsizlik anlamı katar.

ÇALAR Nedir?

Ayırtı.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİLME Nedir?

Sevilmek durumu.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I I K K L L M S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Islıklamak,

9 Harfli Kelimeler

Islıklama, Sıkılamak,

8 Harfli Kelimeler

Islaklık, Kasılmak, Kısalmak, Kısılmak, Salaklık, Salkımak, Salmalık, Sıkılama, Sıkılmak, Sıkmalık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Alıklık, Asılmak, Askılık, Asmalık, Iklamak, Islamak, Kakılma, Kakmalı, Kalımlı, Kalmalı, Kasalık, Kasılma, Kısalık, Kısalma, Kısılma, Makaslı, Mıskala, Sakalık, Sakallı, Salkıma, Sıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Alımlı, Amalık, Asıllı, Asılma, Askılı, Asmalı, Iklama, Ilımak, Islama, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kasalı, Kasmak, Kılmak, Kısmak, Kısmık, Laklak, Maslak, Mıskal, Sakalı, Saklık, Salkım, Salmak, Sıklık, Sıkmak,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Akmak, Aksak, Aksam, Alkım, Allık, Almak, Asılı, Asklı, Aslık, Asmak, Ilıma, Islak, Islık, Kakım, Kakma, Kalak, Kalas, Kalık, Kalım, Kalma, Kasık, Kasım, Kaslı, Kasma, Kılık, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kısık, Kısım, Kıska, Kıskı, Kısma, Makak, Makas, Malak, Masal, Sakak, Sakal,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Allı, Alma, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Ilık, Ilım, Isıl, Iska, Kaka, Kala, Kama, Kasa, Kask, Kısa, Klas, Laka, Lala, Lama, Mala, Masa, Mask, Saka, Sala, Salı, Sıkı, Sıla, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Isı, Kak, Kal, Kam, Kas, Kıl, Lak, Lal, Lam, Mal, Mas, Sak, Sal, Sam, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.