ISKOTA (TDK)

Büyük yelkenleri yönetmek için kullanılan ip.

Iskota kelimesi baş harfi I son harfi A olan bir kelime. Başında I sonunda A olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi O , beşinci harfi T , altıncı harfi A . Başı I sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

YELKEN Nedir?


1 . Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü: "Rıhtıma kurumak üzere yelkenler serilmişti."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yelkenli: "Yelken yarışları."- .

YÖNETMEK Nedir?


1 . Bir kurum veya kuruluşun yasalara, kurallara ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağlamak, idare etmek, tedvir etmek.
2 . Birinin bir konudaki etkinliğine, çalışmasına yön vermek, birini yönlendirmek.
3 . sinema, tiyatro Program ve oyunların yapımını, gerçekleşmesini sağlamak: "Filmi yönetmek."- .

A I K O S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Iskota,

5 Harfli Kelimeler

Iskat, Kasıt, Sakıt,

4 Harfli Kelimeler

Asık, Askı, Atık, Atkı, Iska, Kaos, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Kosa, Kota, Sako, Satı, Stok, Takı, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Ası, Ask, Ast, Kas, Kat, Kıt, Kot, Sak, Sık, Tak, Tas, Tık, Tıs, Tok, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Ak, As, At, Ok, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.