ISKATÇI (TDK)

Iskat verilen kimse: "Cenazenin levazımına, hazırlanmasına, ıskatçılara para verdiği için ağırca davranıyor."- M. Ş. Esendal.

Iskatçı kelimesi baş harfi I son harfi I olan bir kelime. Başında I sonunda I olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I . Başı I sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIR Nedir?


1 . Tartıda çok çeken, hafif karşıtı: "Kurşun ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır."- .
2 . Çapı, boyutları büyük: "Ağır top. Ağır tank."- .
3 . Yoğun: "Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı."- A. Sayar.
4 . Uyanılması güç, derin (uyku).
5 . Güç işiten, sağır.
6 . mecaz Değeri çok olan, gösterişli: "Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi."- M. C. Kuntay.
7 . mecaz Çetin, güç: "Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu."- F. F. Tülbentçi.
8 . mecaz Tehlikeli, korkulu, vahim.
9 . mecaz Sıkıntı veren, bunaltıcı.
10 . mecaz Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı: "Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum."- N. Ataç. 1
1 . mecaz Ağırbaşlı, ciddi: "Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı."- H. E. Adıvar. 1
2 . mecaz Keskin, boğucu (koku): "Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır."- F. R. Atay. 1
3 . Kısık, alçak: "Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi."- O. C. Kaygılı. 1
4 . mecaz Davranışları yavaş olan: "Ağır adam."- . 1
5 . mecaz Sindirimi güç (yiyecek): "Ağır bir yemek."- . 1
6 . isim, spor Ağır sıklet: "Yıllarca ağırda güreşti."- . 1
7 . zarf Yavaş: "Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu."- E. İ. Benice.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

ISKA Nedir?


1 . Üzerinde durmama, önem vermeme.
2 . Boşa çıkarma, rast getirememe: "Güzel bir orta ile gole mal olan bir ıskayı ayırt edemez."- H. Taner.
3 . Hedefi tutturamama, amaca ulaşamama.

ISKAT Nedir?


1 - Düşürme, aşağı atma.
2 - Düşürülme.
3 - Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka.

ISKATÇI Nedir?

Iskat verilen kimse: "Cenazenin levazımına, hazırlanmasına, ıskatçılara para verdiği için ağırca davranıyor."- M. Ş. Esendal.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

LEVA Nedir?

Bulgar para birimi.

LEVAZIM Nedir?


1 . Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler: "Anadolu şehirleri, kasabaları, köyleri harıl harıl levazım gönderdiler."- Y. K. Beyatlı.
2 . Gerekli araç ve gereçleri sağlayan büro: "Hayri Efendi ayakta bekledi, müsteşar kâğıdı okudu, levazım müdürü ile konuştu."- M. Ş. Esendal.
3 . askerlik Ordunun lojistik hizmetinde bulunan bütün malzeme veya bu malzemeyi sağlayan bölüm: "Sağlık, levazım gibi geri hizmetlerde çalıştırılıyor, sedye, karavana taşıyorduk."- N. Cumalı.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A I I K S T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Iskatçı,

5 Harfli Kelimeler

Çatık, Çatkı, Çıkıt, Çıktı, Çıtak, Iskat, Kasıt, Kısıt, Saçık, Sakıt, Sıkça, Sıkıt, Tıkaç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Asık, Askı, Atçı, Atık, Atkı, Çakı, Çatı, Çıkı, Çıta, Iska, Kaçı, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Saçı, Satı, Sıkı, Takı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aks, Ası, Ask, Ast, Çak, Çat, Çıt, Isı, Kaç, Kas, Kat, Kıç, Kıt, Saç, Sak, Sık, Taç, Tak, Tas, Tık, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, As, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.