ISIYAYAR (TDK)

Bir akışkanda ısıyı her tarafa eşit olarak yaymaya yarayan alet, konvektör.

Isıyayar kelimesi baş harfi I son harfi R olan bir kelime. Başında I sonunda R olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi R . Başı I sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIŞ Nedir?


1 - Akmak eylemi ya da biçimi, akım, akıntı.
2 - Geçip gitme, sürüp gitme.

AKIŞKAN Nedir?

Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan (sıvı veya gaz), seyyal.

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

KONVEKTÖR Nedir?

Isıyayar.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YAYMA Nedir?


1 . Yaymak işi.
2 . Yaymacının sattığı şeylerden oluşan sergi: "Hırdavat yayması."- .

A A I I R S Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Isıyayar,

5 Harfli Kelimeler

Aysar, Ayyar, Saray, Sayrı,

4 Harfli Kelimeler

Arsa, Arya, Asar, Asır, Asya, Ayar, Ayrı, Sara, Sarı, Saya, Sayı, Sıra, Yara, Yarı, Yasa, Yaya, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ara, Arı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ira, Isı, Ray, Say, Sır, Yar, Yas, Yay, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.