ISIVEREN (TDK)

Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik.

Isıveren kelimesi baş harfi I son harfi N olan bir kelime. Başında I sonunda N olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi V , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı I sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

EKZOTERMİK Nedir?

Isıveren.

SALA Nedir?

Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua: "Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi."- Y. K. Beyatlı.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

TEPKİME Nedir?


1 . Tepkimek işi.
2 . kimya Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

E E I I N R S V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Isıveren,

5 Harfli Kelimeler

Enser, Evren, Resen, Seren, Sever, Sınır,

4 Harfli Kelimeler

Ense, Eren, Esen, Eser, Esre, Evre, Isın, Nere, Sene, Sere, Sıvı, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Isı, Nev, Sen, Ser, Sır, Vın,

2 Harfli Kelimeler

En, Er, Es, Ev, Ne, Re, Se, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.