ISIRGANGİLLER (TDK)

İki çeneklilerden, örneği ısırgan otu olan, yapışkan otu, rami vb. birtakım türleri içine alan bitki familyası.

Isırgangiller kelimesi baş harfi I son harfi R olan bir kelime. Başında I sonunda R olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi G , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı I sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİRTAKIM Nedir?

Kimi, bazı: "Aklından son süratle birbirini tutmaz, birtakım düşünceler geçiyordu."- H. Taner.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

ISIRGAN Nedir?

Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırıldığında karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica): "Sanki bir ecza kutusu şu ısırgana benzeyen koyu yeşil ot."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RAMİ Nedir?


1 . Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea).
2 . Bu bitkinin dokumacılıkta kullanılan lifi.

YAPIŞKAN Nedir?


1 . Yapışma özelliği olan: "Tütün yaprakları sıcakta yapışkan bir su salar."- N. Cumalı.
2 . isim Yapıştırıcı: "Zamk bir yapışkandır."- .
3 . mecaz Gitmek bilmeyen: "Aynı arabaya binecek kadar pişkin ve yapışkan bir gölge."- Ç. Altan.

A E G G I I L L N R R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Isırgangiller,

9 Harfli Kelimeler

Nargiller,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Esrarlı, Gerilla, Isırgan, Israrlı, Leasing, Nargile, Nasırlı, Salgılı, Sargılı,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Asıllı, Ergani, Galeri, Gergin, Gırgır, İranlı, Nergis, Reglan, Risale, Salgın, Sargın, Sarılı, Sergin, Serian, Sıralı, Single,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Algın, Argın, Arsin, Asılı, Aslen, Elgin, Ensar, Ergin, Esrar, Gaile, Gasil, Gelin, Gelir, Gergi, Gırla, Giren, Glase, Grena, Ilgar, Ilgın, Israr, İrsal, İrsen, İsale, Lanse, Legal, Lisan, Nasıl, Nasır, Nasir, Nesil, Nesir, Ralli, Ringa, Salgı, Sallı, Sangı, Sanlı, Sanrı,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Algı, Alın, Alil, Allı, Arlı, Asıl, Asır, Asil, Asli, Asri, Elan, Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Esin, Esir, Esna, Gale, Gali, Gang, Gani, Geri, Gıgı, Gına, Gine, Gren, Gres, Gril, Isıl, Isın, İane, İare, İlan, İlga, İlla,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ali, Anı, Ani, Arı, Ari, Ası, Asi, Ela, Erg, Gag, Gar, Gen, Gır, Gri, Ira, Isı, İla, İle, İrs, İsa, Lal, Lan, Lig, Lir, Nal, Nar, Nas, Sal, San, Sel, Sen, Ser, Sır, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, As, El, En, Er, Es, Ge, İl, İn, İs, La, Le, Ne, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.