ISILYAPIŞTIRICI (TDK)

Isı etkisiyle yapıştırıcı özelliklerini gelittiren gereç.

Isılyapıştırıcı kelimesi baş harfi I son harfi I olan bir kelime. Başında I sonunda I olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi P , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi I , onikinci harfi R , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi C , onbeşinci harfi I . Başı I sonu I olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

GEREÇ Nedir?

Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal: "Bu sarayların bütün gereci Londra'dan taşınmıştır."- S. Birsel.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

YAPIŞTIRICI Nedir?


1 . Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan nesne, yapışkan.
2 . sinema Filmlerin yapıştırılması işinde kullanılan cihaz.

A C I I I I I I L P R S T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yapıştırıcı,

9 Harfli Kelimeler

Cayırtılı, Istıraplı, Saptırıcı, Yıpratıcı,

8 Harfli Kelimeler

Arıtılış, Cırlayış, Islatıcı, Sıyrılış, Taşıyıcı, Tıslayış, Yalıtıcı, Yapışıcı, Yılaşırı, Yırtılış,

7 Harfli Kelimeler

Arıtıcı, Ayırıcı, Ayrılış, Cayırtı, Cırıltı, Cıyırtı, Isırıcı, Isıtıcı, Islatış, Istırap, Parıltı, Pırıltı, Sapıtış, Sarılış, Satılış, Sırıtış, Sıyırış, Şapırtı, Şarıltı, Şıpırtı, Şırıltı, Tıraşlı, Yapılış, Yırtıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıtış, Acıyış, Arıtış, Asılış, Asıltı, Aşırtı, Atılış, Ayıltı, Ayıplı, Ayırış, Ayırtı, Ayrılı, Isıtış, Işıltı, Itırlı, Sarıcı, Sarılı, Satıcı, Sayıcı, Sayılı, Sayrıl, Sılacı, Sıracı, Sıralı, Şartlı, Şıracı, Şıralı, Tıpalı, Yapıcı, Yapılı, Yarıcı, Yatılı, Yırtış,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Arıcı, Artış, Asılı, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Atıcı, Atılı, Ayıcı, Ayrıt, Carlı, Cayış, Ilıca, Iltar, Istar, Iştır, Paslı, Paylı, Pırtı, Rasıt, Ratıp, Salcı, Sapış, Saplı, Sarış, Satır, Satış, Sayış, Sayrı, Sırat, Sırlı, Slayt, Şaplı, Şatır, Tapış, Taşıl, Taşlı, Taşsı,

4 Harfli Kelimeler

Alış, Altı, Apış, Arış, Arlı, Artı, Asıl, Asır, Aşıt, Atıl, Atış, Atlı, Ayıp, Ayıt, Aylı, Ayrı, Cart, Cırt, Irıp, Isıl, Işıl, Itır, Larp, Pars, Pışt, Rast, Salı, Salt, Sarı, Sarp, Satı, Sayı, Sıla, Sıpa, Sıra, Sırp, Sırt, Slap, Star, Şart,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Alp, Alt, Arı, Arp, Arş, Art, Ası, Ast, Aşı, Ayı, Car, Cıs, Ira, Isı, Lap, Pal, Pas, Pat, Pay, Pır, Pıt, Rap, Ray, Sac, Sal, Sap, Say, Sır, Şal, Şap, Şat, Şıp, Tal, Tar, Tas, Taş, Tay, Tıp, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, As, Aş, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.