ISILSAYDAM (TDK)

Isı etkisiyle saydamlaşan (madde).

Isılsaydam kelimesi baş harfi I son harfi M olan bir kelime. Başında I sonunda M olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi M . Başı I sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

SAYDAM Nedir?


1 . İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan: "Atlet vücudunu bütünüyle gösteren, saydam bir sabahlık giymişti."- A. İlhan.
2 . isim Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöz ve projeksiyona konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt.
3 . Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, slayt, diyapozitif.
4 . isim, kimya Asetat.
5 . mecaz Açık seçik, belirgin: "Karmaşık gibi gözüken sorun son günlerde saydam bir görünüş kazandı."- .

A A D I I L M S S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sayımsal, Yassılma,

7 Harfli Kelimeler

Masalsı, Mayasıl, Mayıslı, Sayılma, Sayımlı, Sayısal, Yadsıma,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayılma, Damalı, Dayalı, Isıdam, Islama, Mayalı, Sasıma, Saydam, Sayılı, Yamalı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Adsal, Asılı, Dalma, Dalsı, Dalya, Damal, Damla, Damlı, Ilıma, Malya, Masal, Mayıs, Salam, Salma, Salsa, Salya, Samsa, Sayım, Sayma, Yalım, Yasal, Yaslı, Yasma, Yassı, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Alay, Aldı, Alım, Alma, Amal, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Asya, Ayal, Ayla, Aylı, Ayma, Dama, Dayı, Ilım, Isıl, Lama, Mala, Masa, Maya, Sada, Sala, Salı, Sası, Saya, Sayı, Sıla, Sıma, Yalı, Yama, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Ama, Asa, Ası, Aya, Ayı, Dal, Dam, Isı, Lam, Mal, Mas, Sal, Sam, Say, Yad, Yal, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.