ISILRENKLİLİK (TDK)

Kimi katı cisimlerin sıcakta daha koyu, soğukta daha açık renge bürünme özelliği, °termokromi.

Isılrenklilik kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi R , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı I sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİSİM Nedir?


1 - Boşlukta, uzayda yer dolduran, elle tutulan her şey.
2 - Gövde, beden, °vücut.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

KOYU Nedir?


1 . Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı: "Koyu pekmez. Koyu süt."- .
2 . Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı: "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu."- H. E. Adıvar.
3 . bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
4 . mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.): "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış."- A. Ş. Hisar.
5 . mecaz Derin, hararetli: "Koyu bir sohbet."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

SOĞUK Nedir?


1 . Isının üşütecek kadar az veya düşük olması durumu: "Karın soğuğu başka bir tür soğuktur."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Isısı düşük olan, sıcak karşıtı: "Bu el soğuktu ve titriyordu."- P. Safa.
3 . sıfat Üşütecek derecede ısısı olan: "Güneşli, soğuk bir gündü."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat, mecaz Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz: "Soğuk tavırla birbirlerini selamlayıp uzaklaştılar."- R. H. Karay.
5 . sıfat, mecaz Sevimsiz veya yersiz, antipatik: "Bu soğuk, yavan sözler zevkimi rencide ediyordu."- H. C. Yalçın.
6 . sıfat, mecaz Cinsel istek duymayan: "Soğuk bir kadın."- .
7 . zarf İlgisiz, sevimsiz bir biçimde veya memnuniyetsizliğini belli ederek.

E I I K K L L L N R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Renklilik,

8 Harfli Kelimeler

Erkinlik, Erklilik, Esriklik, İlkellik, Kesinlik, Serinlik, Sineklik, Sirkelik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Eksikli, Ellilik, Enlilik, Eriklik, Erillik, Erinlik, Esirlik, Eskilik, İneklik, Kesikli, Kesirli, Klinker, Nikelli, Nikelsi, Reislik, Sekilik, Sirkeli,

6 Harfli Kelimeler

Eriksi, İlinek, Kellik, Keskin, Kırklı, Kırlık, Kilise, Klinik, Liseli, Nikris, Renkli, Riskli, Sekili, Serili, Sıkkın, Sıklık, Sinlik, Sirken,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Eksin, Ellik, Erkin, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Islık, İksir, İleri, İlkel, İlkin, İrsen, Kelik, Kelli, Kerki, Kesik, Kesin, Kesir, Keski, Kılık, Kılır, Kıllı, Kınık, Kınlı, Kırık, Kırkı, Kısık, Kısır, Kıskı, Kiler, Kilis, Killi, Kilsi, Kinik, Kinli, Kiril, Kirli,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Elik, Elli, Enik, Enir, Enli, Erik, Eril, Erin, Esik, Esin, Esir, Eski, Ilık, Irki, Isıl, Isın, İken, İlik, İlke, İlle, İllı, İnek, İnik, İrin, İris, İrsı, İsli, Kırk, Kile, Kils, Klik, Lens, Link, Lise, Nesi, Reis, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erk, Irk, Isı, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, Kek, Kel, Ker, Kes, Kıl, Kın, Kır, Kik, Kil, Kin, Kir, Lir, Sek, Sel, Sen, Ser, Sık, Sır, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Es, İl, İn, İs, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.