ISILKARARLILIK (TDK)

Belli bir dereceye değin ısıtıldığında bütün özelliklerini koruyabilen maddenin durumu.

Isılkararlılık kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi K . Başı I sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DEĞİN Nedir?

Dek: "Kıyıdan bir alkış sesi geldi... Odanın güneşli duvarına değin."- M. C. Anday. değin (II) isim, halk ağzında Sincap.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

A A I I I I K K L L L R R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Israrlılık, Kararlılık, Sakallılık,

9 Harfli Kelimeler

Akıllılık, Aksırıklı, Arkalıklı, Karslılık, Sarılıklı,

8 Harfli Kelimeler

Alkarısı, Aralıklı, Islaklık, Kısırlık, Rakkaslı, Sakarlık, Salaklık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Aksırık, Alıklık, Alırlık, Arıklık, Arkalık, Arlılık, Asırlık, Askılık, Ilıklık, Iraklık, Iraksak, Islıklı, Israrla, Israrlı, Karalık, Kararlı, Karılık, Kasalık, Kılıklı, Kırklar, Kısalık, Kısarak, Krallık, Lalalık, Sakalık, Sakallı, Sarıklı, Sarılık, Sıkılık,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Araklı, Aralık, Arılar, Arılık, Arkalı, Asıllı, Askılı, Iraklı, Irksal, Isırık, Karalı, Karılı, Karkas, Karlık, Karsak, Karslı, Kasalı, Kırkar, Kırklı, Kırlık, Kırsal, Kısrak, Laklak, Rakkas, Sakalı, Saklık, Saralı, Sarılı, Sarkık, Sarkıl, Sıklık, Sıralı,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Aksak, Allık, Asılı, Asklı, Aslık, Islak, Islık, Israr, Kalak, Kalas, Kalık, Karar, Karık, Karlı, Kasık, Kasır, Kaslı, Kılık, Kılır, Kıllı, Kırık, Kırkı, Kısık, Kısır, Kıska, Kıskı, Lıkır, Sakak, Sakal, Sakar, Saklı, Salak, Salık, Sallı, Sarak, Sarık, Sırık, Sırlı, Skala,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Aklı, Alık, Allı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arsa, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Askı, Asla, Ilık, Irak, Isıl, Iska, Kaka, Kala, Kara, Karı, Kars, Kasa, Kask, Kırk, Kısa, Klas, Kral, Laka, Lala, Rakı, Raks, Saka, Sala, Salı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Ira, Irk, Isı, Kak, Kal, Kar, Kas, Kıl, Kır, Lak, Lal, Sak, Sal, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.