ISILAYRIŞMA (TDK)

Bir maddenin sıcaklık değişimi etkisiyle ayrışması.

Isılayrışma kelimesi baş harfi I son harfi A olan bir kelime. Başında I sonunda A olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı I sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRIŞMA Nedir?


1 . Ayrışmak işi.
2 . kimya Moleküllerin, türlü etkenlerle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi, inhilal.

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİM Nedir?


1 . Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
2 . Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
3 . biyoloji Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
4 . denizcilik Rüzgârın yön değiştirmesi.
5 . matematik Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

SICAKLIK Nedir?


1 . Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet: "Sobanın sıcaklığı."- .
2 . Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet: "Havanın sıcaklığı."- .
3 . Isı.
4 . Hamamlarda yıkanılan sıcak yer.
5 . mecaz Sevgi, içtenlik ve sevimlilik: "Türkçesinde bir tutukluk vardır ama anlatımındaki sıcaklık bütün aksaklıkları bir anda silip yok eder."- S. Birsel.

A A I I I L M R S Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ayrılışma, Sarılışma, Sıralayış,

8 Harfli Kelimeler

Aşırılma, Isırılma, Sıyrılış, Sıyrılma, Yılaşırı,

7 Harfli Kelimeler

Ayrılış, Ayrılma, Ayrımlı, Ayrışım, Ayrışma, Işılama, Mayasıl, Mayıslı, Mısırlı, Saraylı, Sarılış, Sarılma, Sarımlı, Sayılma, Sayımlı, Sayışma, Sırlama, Sırmalı, Sıyırış, Sıyırma, Şırlama, Yarılma, Yarışım, Yarışma, Yılışma, Yırlama,

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alaysı, Alışma, Arayış, Armalı, Asılış, Asılma, Asmalı, Asyalı, Aşılma, Aşırma, Ayarlı, Ayılma, Ayırış, Ayırma, Ayrılı, Isırma, Islama, Maaşlı, Maşalı, Mayalı, Saralı, Sarılı, Sarmal, Sayılı, Sayrıl, Sıralı, Sırıma, Şamalı, Şıralı, Yamalı, Yaralı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almaş, Asılı, Aşılı, Aşırı, Ayrım, Aysar, Ilıma, Irama, Işıma, Malya, Maral, Marya, Masal, Mayıs, Mısır, Mısra, Salam, Salaş, Salma, Salya, Saray, Sarım, Sarış, Sarma, Sayım, Sayış, Sayma, Sayrı, Sırım, Sırlı, Sırma, Şamar, Yalım, Yaraş, Yarım, Yarış, Yarma, Yasal, Yaslı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alım, Alış, Alma, Amal, Arış, Arlı, Arma, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asım, Asır, Asla, Asma, Asya, Aşar, Aşım, Aşma, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Ilım, Isıl, Işıl, Lama, Maaş, Mala, Mars, Marş, Masa, Maşa, Maya, Sala,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ara, Arı, Arş, Asa, Ası, Aşı, Aya, Ayı, Ira, Isı, Lam, Mal, Mas, Maş, Ram, Ray, Sal, Sam, Say, Sır, Şal, Yal, Yar, Yas, Yaş, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, Aş, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.