ISICAM (TDK)

İki cam plakanın çevresel olarak metal bir ara çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeline dayanan pencere camı.

Isıcam kelimesi baş harfi I son harfi M olan bir kelime. Başında I sonunda M olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi C , beşinci harfi A , altıncı harfi M . Başı I sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

ÇEVRESEL Nedir?

Çevre ile ilgili.

ÇITA Nedir?


1 - Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta.
2 - Düzey; erek, ülkü.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

PENCERE Nedir?

Yapıları veya tren, vapur vb. ulaşım araçlarını aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık: "Bavulu açtım, kâğıdı parçaladım, pencereden attım."- R. H. Karay.

PLAK Nedir?


1 . Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak: "Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta."- Y. K. Beyatlı.
2 . Metal nesne, plaka.

PLAKA Nedir?


1 . Kamyon, otomobil vb. kara taşıtlarına takılan numara levhası.
2 . Metal yaprak.
3 . Plak.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

A C I I M S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Acımsı, Isıcam,

5 Harfli Kelimeler

Camsı,

4 Harfli Kelimeler

Asım, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ası, Cam, Cıs, Isı, Mas, Sac, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Am, As,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.