ISIALAN (TDK)

Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik.

Isıalan kelimesi baş harfi I son harfi N olan bir kelime. Başında I sonunda N olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N . Başı I sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ENDOTERMİK Nedir?

Isıalan.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞUM Nedir?


1 . Oluşma işi, teşekkül, teşkil.
2 . gök bilimi, jeoloji Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.

SIRASINDA Nedir?

Gerekince, yerinde ve zamanında.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

TEPKİME Nedir?


1 . Tepkimek işi.
2 . kimya Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

A A I I L N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Isıalan,

6 Harfli Kelimeler

Anasıl, Anısal,

5 Harfli Kelimeler

Analı, Asılı, Aslan, Nasıl, Sanal, Sanlı,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alın, Anal, Asal, Asıl, Asla, Isıl, Isın, Sala, Salı, Sana, Sanı, Sıla,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ana, Anı, Asa, Ası, Isı, Lan, Nal, Nas, Sal, San,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.