ISIÖLÇER (TDK)

Cisimlerin ısınma ısısını ölçmeye yarayan alet, kalorimetre.

Isıölçer kelimesi baş harfi I son harfi R olan bir kelime. Başında I sonunda R olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Ö , beşinci harfi L , altıncı harfi Ç , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı I sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

CİSİM Nedir?


1 - Boşlukta, uzayda yer dolduran, elle tutulan her şey.
2 - Gövde, beden, °vücut.

ISINMA Nedir?

Isınmak işi.

KALORİ Nedir?


1 . Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 1
5 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını
10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi, ısın.
2 . Besinlerin, dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü: "Dimağ ve beden cevherlerini döken çocukları hesaplı bir kalori ile beslemek lazımdı."- C. Uçuk.

KALORİMETRE Nedir?

Isıölçer.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E I I L R S Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Isıölçer,

5 Harfli Kelimeler

Ölçer, Sırlı,

4 Harfli Kelimeler

Isıl, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Isı, Lös, Örs, Sel, Ser, Sır, Sör,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Er, Es, Le, Öç, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.