IRGALANMAK (TDK)

Irgalama işi yapılmak, sarsılmak, sallanmak: "Gemimiz beşik gibi ırgalanır..."- M. E. Yurdakul.

Irgalanmak kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi R , üçüncü harfi G , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı I sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEŞİK Nedir?


1 . Bebekleri yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, tahta veya demirden yapılmış sallanır bir çeşit küçük karyola: "Ayaklarının ucuna basarak beşiğin yanına geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Ambalajlanacak malın biçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaların tümü.
3 . mecaz Bir şeyin doğup geliştiği yer: "Sırbistan'ın beşiği ve kaynağı burasıdır."- F. R. Atay.
4 . spor Yüzüstü yatışta, geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karın üzerinde baş ve ayak yönünde sallanma.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

SALLANMA Nedir?

Sallanmak işi.

SALLANMAK Nedir?


1 . Bağlı bulunduğu yerde gevşek duruma gelip yerinden oynamak, kımıldamak: "Dişi sallanıyor. Masa sallanıyor."- .
2 . Bir şey belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek: "Lamba sallanıyor. Panjur sallanıyor."- .
3 . Salıncak, hamak vb.nde kendini sallamak.
4 . Vaktini boş ve yararsız işlerle uğraşarak geçirmek, oyalanmak, savsaklanmak.
5 . Güçlü bir biçimde sarsılmak, titremek: "Yere çivilenmiş koca masayı sarsarken oda bir salıncak gibi sallanıyor."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Makamından veya bulunduğu durumdan uzaklaşmak, yerini bir başkasına bırakmak tehlikesiyle karşılaşmak.

SARSILMA Nedir?


1 . Sarsılmak işi.
2 . Etkilenme: "Onu kaybettiğimiz zaman sarsılmamız da hayatımızda büyük bir yeri olduğunu gösterir."- H. A. Yücel.

SARSILMAK Nedir?


1 . Sarsma işine konu olmak: "Ev fırtınadan sarsılıyor."- .
2 . mecaz Güçsüz durumda kalmak: "Hastalıktan çok sarsıldı."- .
3 . mecaz Beklenmedik bir olaydan çok etkilenmek: "Cemil Kâzım inanmak istemediği bir şüphe ile sarsılmıştı."- M. Yesari.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A A G I K L M N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Irgalanmak,

9 Harfli Kelimeler

Aranılmak, Arılanmak, Irgalamak, Irgalanma, Karamanlı, Kargılama, Karınlama,

8 Harfli Kelimeler

Anıklama, Ankaralı, Aranılma, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arlanmak, Iralamak, Irgalama, Irganmak, Kanamalı, Karlanma, Kınalama, Makaralı, Malkıran,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Alarmak, Alınmak, Alkarna, Almanak, Anagram, Anılmak, Anırmak, Anlamak, Anmalık, Aranmak, Arılama, Arınmak, Arlanma, Gaklama, Ilgamak, Iralama, Irgamak, Irganma, Kalamar, Kalgıma, Kalınma, Kanırma, Kanlama, Karaman, Kargıma, Karılma, Karınma, Karlama, Kınlama, Makarna, Malkara, Markalı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alarga, Alarma, Alınma, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anırma, Ankara, Anlama, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armalı, Gamalı, Ganalı, Iklama, Ilgama, Iramak, Irgama, Kamalı, Kamara, Kanama, Kanara, Kangal, Karalı, Karama, Kargın, Karıma, Kınama, Makara, Malaga, Malkar, Manalı, Mangal, Mangır,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akman, Akran, Alaka, Alarm, Algın, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araka, Arama, Argın, Gamlı, Gırla, Ilgar, Irama, Irmak, Kalan, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kamga, Kanal, Kanlı, Kanma, Karga, Kargı, Karın, Karlı, Karma, Kılma, Kıran,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Algı, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Gala, Gama, Gark, Gına, Gram, Irak, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kına, Klan, Kral, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alg, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Gak, Gam, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nar, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.