IRAKSAMAK (TDK)

Bir şeyin gerçekleşmesini uzak görmek, olacağına pek inanmamak, istibat etmek.

Iraksamak kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı I sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEKLEŞME Nedir?

Gerçekleşmek işi, tahakkuk: "Kurduğu hülyalar yavaş yavaş gerçekleşmeye yüz tutuyordu."- O. C. Kaygılı.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANMA Nedir?

İnanmak işi: "Sizi de inanmaya cebretmek isteyen bunamış bir inat ve ısrar ile söylüyor."- A. Ş. Hisar.

İSTİBAT Nedir?

Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

A A A I K K M R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Iraksamak,

8 Harfli Kelimeler

Aksırmak, Iraksama, Makaskar,

7 Harfli Kelimeler

Aksamak, Aksırma, Iraksak, Karamak, Karamsı, Karıkma, Karımak, Kısarak, Maskara, Sarkmak,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aksama, Amasra, Aramak, Iramak, Kakıma, Kamara, Karama, Karıma, Karkas, Karmak, Karmık, Karsak, Kasara, Kasmak, Kırkma, Kırmak, Kısmak, Kısrak, Makara, Markka, Marsık, Masara, Rakkas, Saraka, Sarkık, Sarkma, Sarmak, Sıkmak,

5 Harfli Kelimeler

Akmak, Aksak, Aksam, Araka, Arama, Asmak, Irama, Irmak, Kakım, Kakma, Karık, Karma, Kasık, Kasım, Kasır, Kasma, Kırma, Kıska, Kısma, Makak, Makas, Marka, Mısra, Rakam, Rakım, Ramak, Sakak, Sakar, Sarak, Sarık, Sarım, Sarma, Sıkma, Sımak, Sırma,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akım, Akma, Arak, Arık, Arka, Arma, Arsa, Asar, Asık, Asım, Asır, Askı, Asma, Irak, Iska, Kaka, Kama, Kara, Karı, Kars, Kasa, Kask, Kırk, Kısa, Mark, Mars, Masa, Mask, Rakı, Raks, Saka, Sara, Sarı, Sıma, Sıra,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ama, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Ira, Irk, Kak, Kam, Kar, Kas, Kır, Mas, Ram, Sak, Sam, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, As, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.