IPISLAK (TDK)

Çok ıslak, her yanı ıslak: "Bütün bedeni terden suya batıp çıkmış gibi ıpıslak olmuştu."- Y. Kemal.

Ipıslak kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi P , üçüncü harfi I , dördüncü harfi S , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı I sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATI Nedir?


1 - Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, °garp.
2 - Bu yönde olan, bu yönle ilgili, °garbi.
3 - Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, °garp.
4 - (Siyasal anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.
5 - Güneşin 2
2 Martta ve 2
3 Eylülde battığı nokta.

BEDEN Nedir?


1 . Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut.
2 . Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde: "Yemen halkı yaz günlerinde bedenlerini serinletmek için kabuğu kaynatıp içerler."- S. Birsel.
3 . Giysilerde ölçü.
4 . Kale duvarı.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

IPISLAK Nedir?

Çok ıslak, her yanı ıslak: "Bütün bedeni terden suya batıp çıkmış gibi ıpıslak olmuştu."- Y. Kemal.

ISLAK Nedir?


1 . Suya batırılmış, üzerine su dökülmüş veya yağmurdan ıslanmış olan: "İkisi de gözlerinin ıslak, kalplerinin hüzünlü olduğunu anlamışlardı."- H. E. Adıvar.
2 . Herhangi bir nedenle yaşarmış, sulanmış: "Hastanın soğuk terle ıslak alnına avucunu koyarak durdu."- P. Safa.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

A I I K L P S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ipıslak,

6 Harfli Kelimeler

Askılı, Kapılı,

5 Harfli Kelimeler

Asılı, Asklı, Aslık, Islak, Islık, Kalıp, Kaplı, Kaslı, Paslı, Saklı, Salık, Sapık, Sapkı, Saplı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Asık, Asıl, Askı, Ilık, Isıl, Iska, Kalp, Kapı, Kısa, Klas, Plak, Salı, Sıkı, Sıla, Sıpa, Slap,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alp, Ası, Ask, Isı, Kal, Kap, Kas, Kıl, Lak, Lap, Pak, Pal, Pas, Sak, Sal, Sap, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.