ILGINGİLLER (TDK)

Örnek bitkisi ılgın olan, ayrı taç yapraklı, iki çenekli bitkiler familyası.

Ilgıngiller kelimesi baş harfi I son harfi R olan bir kelime. Başında I sonunda R olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi L , üçüncü harfi G , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı I sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

ILGIN Nedir?

Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix). Ilgın özel, isim (ı'lgın) Konya iline bağlı ilçelerden biri.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

YAPRAKLI Nedir?

Yaprağı olan: "Kış olmasına rağmen ağaçlar yemyeşil yapraklı ve çiçekliydi."- R. H. Karay.

E G G I I L L L N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ilgıngiller,

6 Harfli Kelimeler

Gergin,

5 Harfli Kelimeler

Elgin, Ergin, Gelin, Gelir, Gergi, Giren, Ilgın,

4 Harfli Kelimeler

Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Geri, Gıgı, Gine, Gren, Gril, İlle, İllı, Ring,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Gen, Gır, Gri, İle, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Ge, İl, İn, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.