IHLAMURGİLLER (TDK)

İki çeneklilerden, örneği ıhlamur ağacı olan bir bitki familyası.

Ihlamurgiller kelimesi baş harfi I son harfi R olan bir kelime. Başında I sonunda R olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi H , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi U , yedinci harfi R , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı I sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

IHLAMUR Nedir?


1 . Ihlamurgillerden, kerestesi beğenilen, büyük bir gölge ağacı (Tilia): "Büyük köşk çam ve ıhlamurlarla çevrili olduğundan loşlukta kalmıştı."- R. H. Karay.
2 . Bu ağacın güzel kokulu çiçeği.
3 . Bu çiçeğin kurutulup kaynatılmasıyla elde edilen içecek: "Kalksam, bir ıhlamur kaynatıp içsem."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A E G H I L L L M R R U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Ihlamurgiller,

7 Harfli Kelimeler

Gerilla, Helalli, Ihlamur, İllegal, Muallel,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Elmalı, Galeri, Gramer, Haleli, Halile, Hamile, Hamule, Hareli, Helalı, Hellim, Hilalı, Lahuri, Laleli, Mahlul,

5 Harfli Kelimeler

Allem, Amelı, Ehram, Email, Gaile, Gamlı, Gelir, Gerim, Gırla, Girme, Gurme, Haile, Halel, Halim, Hamel, Hamil, Hamle, Hamur, Harem, Harım, Harim, Harir, Harlı, Helal, Hilal, Humar, Hurma, Hurra, Ilgar, İhale, İhlal, İhmal, İhram, İlahe, İlahı, İlham, İmale, İmalı, Lamel, Legal,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Ahır, Ahir, Aile, Alem, Algı, Alım, Alil, Alim, Allı, Amel, Amil, Amir, Arlı, Ehil, Ehlı, Elim, Elli, Elma, Emir, Ergi, Eril, Erim, Eruh, Gahi, Gale, Gali, Gemi, Geri, Gram, Gril, Hail, Hale, Halı, Hali, Hami, Hare, Hela, Hile, Huri,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ahi, Ahu, Alg, Ali, Arı, Ari, Ela, Erg, Gah, Gam, Gar, Gem, Gır, Gri, Hal, Ham, Har, Hem, Her, Hır, Ira, İla, İle, İma, Lal, Lam, Leh, Lig, Lim, Lir, Mai, Mal, Mıh, Mil, Mir, Ram, Rıh, Ruh, Rum,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Ar, Eh, El, Em, Er, Ge, Ha, He, Hu, Ih, İl, İm, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.