IŞKIRLAK (TDK)

Karagöz'ün başlığı: "Tuhaf bir sepete benzeyen ışkırlağı, kısa şalvarı, saltası, tokalı pabucu ile bu adam bildiğimiz Karagöz'dü."- F. R. Atay.

Işkırlak kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı I sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

BAŞLI Nedir?

Başı olan: "O zaman kırmızı başlı kibritler vardı ya."- P. Safa.

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

IŞKI Nedir?

Deri, tahta kazımakta kullanılan, iki ucu saplı eğri bıçak.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAGÖZ Nedir?

İzmaritgillerden, 25-
30 cm uzunluğunda, enli, boz renkli, beyaz etli bir balık (Sargus sargus). Karagöz (II) özel, isim
1 . Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun.
2 . Bu oyunda halk görüşünü ve duyuşunu veren kimse.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

SALT Nedir?


1 - Yalnız, tek, °sırf.
2 - İçinde yabancı bir öğe bulunmayan, °mutlak.
3 - İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı.

SALTA Nedir?

Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması.

SEPET Nedir?


1 - Saz, kamış ya da ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap.
2 - Sepet gibi örülerek yapılmış.
3 - Bir sepetin aldığı ölçüde.
4 - Sazdan örülmüş balık kapanı.
5 - Sepettopunda sayı kazanmak için, içine top atılmaya çalışılan demir çembere geçirilmiş altı açık ağ.
6 -

ŞALVAR Nedir?

Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş bir tür pantolon: "Ne yapacağını bilmez şaşkın bir hâlde şalvarını bacağına geçirdi."- M. Ş. Esendal.

TOKALI Nedir?

Tokası olan, toka takılmış olan: "Başına, altın kaplama tokalı, yana sarkan çuha püsküllü bir şapka giymiş."- M. Ş. Esendal.

A I I K K L R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Işkırlak, Karşılık,

7 Harfli Kelimeler

Arıklık, Aşıklık, Iraklık, Karılık, Karışık, Şıralık,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Alışık, Alışkı, Arılık, Aşıklı, Iraklı, Işılak, Kalkış, Karılı, Karlık, Kırklı, Kırlık, Kışlak, Kışlık, Şarklı, Şıklık, Şıralı,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alkış, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Kakış, Kalık, Kalış, Karık, Karış, Karlı, Karşı, Kaşık, Kaşlı, Kılık, Kılır, Kılış, Kırık, Kırkı, Kışır, Kışla, Lıkır, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Arık, Arış, Arlı, Aşık, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Karı, Kırk, Kral, Rakı, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.