IŞINKİMYASI (TDK)

Radyoaktif elementler ve onların kimyasal özelliklerini konu alan bilim dalı, °radyokimya.

Işınkimyası kelimesi baş harfi I son harfi I olan bir kelime. Başında I sonunda I olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi N , beşinci harfi K , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi S , onbirinci harfi I . Başı I sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEME Nedir?


1 . Elemek işi, eliminasyon.
2 . spor Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

RADYOAKTİF Nedir?

Işınetkin.

A I I I K M N S Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Isınmak, İnkısam, Kamışsı, Kınayış, Kısınma, Kıyınma, Kıyışma, Sakınım, Sakınış, Sıkınma, Sıkışma, Sınayış, Yakınış, Yanıksı, Yıkanış, Yıkışma,

6 Harfli Kelimeler

Aşınım, Aynısı, Ikınma, Isınış, Isınma, Işımak, Işınım, Kayısı, Kıyasi, Mikyas, Sınmak, Yasmık,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Aşkın, Işıma, Işkın, İmkan, İmsak, İskan, İsyan, Kamış, Kanış, Kaniş, Kasım, Kasnı, Kayın, Kayış, Kısım, Kısış, Kısma, Kısmi, Kışın, Kıyam, Kıyas, Kıyım, Kıyın, Kıyış, Kıyma, Kimya, Maksi, Mayın, Mayıs, Misak, Nakıs, Nakış, Nakşi, Sakın, Sakim, Sakin, Sanık, Sanki, Sayım,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akın, Akış, Akim, Akis, Aksi, Amin, Anık, Asık, Asım, Askı, Aşık, Aşım, Ayık, Ayın, Ayin, Aynı, Ayni, Isın, Iska, Işık, Işın, Işkı, İkna, İman, İnak, İnam, İnşa, Kaim, Kain, Kanı, Kani, Kayı, Kına, Kısa, Kıya, Kıyı, Main, Maki, Mani,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Ani, Ası, Asi, Ask, Aşı, Aşk, Ayı, Ayn, Isı, İka, İma, İsa, Kam, Kan, Kas, Kaş, Kay, Kın, Kış, Kim, Kin, Mai, Mas, Maş, Mis, Nam, Nas, Nim, Niş, Sak, Sam, San, Say, Sık, Sik, Sim, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, As, Aş, Ay, İm, İn, İs, İş, Ki, Mi, Si, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.