IŞINETKİNLİK (TDK)

Alfa, beta veya gama ışınlarını yayma özelliği, radyoaktivite.

Işınetkinlik kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi K , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı I sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALFA Nedir?

Yunan alfabesinin birinci harfi.

BETA Nedir?

Yunan alfabesinin ikinci harfi.

GAMA Nedir?

Yunan alfabesinin üçüncü harfi (g).

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

RADYO Nedir?


1 . Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi.
2 . Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş.
3 . Bu istasyonun yayınlarını alan araç: "Kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu."- R. N. Güntekin.

RADYOAKTİVİTE Nedir?

Işınetkinlik.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAYMA Nedir?


1 . Yaymak işi.
2 . Yaymacının sattığı şeylerden oluşan sergi: "Hırdavat yayması."- .

E I I K K L N N T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Işınetkinlik,

9 Harfli Kelimeler

Işınetkin,

8 Harfli Kelimeler

Etkinlik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Ekşilik, Ektilik, Eşitlik, Eşkinli, İlişken, İneklik, İşlenti, Kinetik, Ninelik, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Ekşili, Etkili, İkitek, İleniş, İletiş, İletki, İlinek, İlkten, İşkine, Kelkit, Kentli, Kışlık, Kıtlık, Klinik, Netlik, Şenlik, Şıklık, Şikeli, Teklik, Teknik, Telkin, Tenkil, Teşkil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eşkin, Eşlik, Etkin, Etlik, Etnik, Işkın, İleti, İlkin, İşkil, İşlek, İşlik, İtlik, Kelik, Keşik, Keşki, Kılık, Kılış, Kınık, Kınlı, Kışın, Kıtık, Kilit, Kinik, Kinin, Kiniş, Kinli, Kitin, Kitle, Klişe, Liken, Likit, Linet, Linin, Nikel, Nitel, Şekil, Şeklı, Şilin, Şilte,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekşi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Eşik, Eşit, Eşli, Etik, Etil, Etki, Etli, Ilık, Işık, Işıl, Işın, Işkı, İken, İlik, İlke, İnek, İnik, İniş, İnti, İşli, İşte, İtiş, İtki, Kent, Kile, Kişi, Klik, Liet, Link, Nine, Nite,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Keş, Ket, Kıl, Kın, Kış, Kıt, Kik, Kil, Kin, Kit, Leş, Net, Niş, Şek, Şen, Şet, Şık, Şii, Tek, Tel, Ten, Tık, Tın, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Eş, Et, İl, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.