IŞINDUYARLIK (TDK)

Canlı dokuların x ışınlarının etkisine gösterdiği duyarlık.

Işınduyarlık kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi N , beşinci harfi D , altıncı harfi U , yedinci harfi Y , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı I sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKU Nedir?


1 . Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
2 . mecaz Bir bütünün yapısı ve özelliği.

DUYAR Nedir?


1 . Duygulu, duygun, duyarlı, hassas.
2 . Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan: "Duyar bölge."- .

DUYARLI Nedir?

Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas: "Ordu yürürse sayısını, sırasını seçecek kadar duyarlı kulakları vardı."- N. Araz.

DUYARLIK Nedir?


1 . Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, duygunluk, hassaslık, hassasiyet: "Hastalıklı duyarlığıyla geçmiş bir dönemin yazarıydı o!"- N. Cumalı.
2 . Zayıf bir etkiye karşı, tepki gösterebilme yeteneği: "Gözün aşırı duyarlığı."- .
3 . sinema, TV (***) Bir duyar katın ışıktan etkilenme yeteneği.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

A D I I I K L N R U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kandırılış,

9 Harfli Kelimeler

Danışıklı, Dışarılık,

8 Harfli Kelimeler

Arşınlık, Aşırılık, Aydınlık, Dışarılı, Dışarlık, Duyarlık, Kaldırış, Kandırış, Kaydırış, Şırnaklı, Yarışlık, Yılaşırı, Yıldırak, Yılışkan,

7 Harfli Kelimeler

Aldırış, Alışkın, Andırış, Ardışık, Aydınlı, Aynılık, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılış, Ayrışık, Danışık, Dayılık, Dışınlı, Duraklı, Duyarlı, Işıldak, Kadınlı, Karınlı, Kayırış, Kılınış, Kınayış, Kındıra, Kırılış, Kıyıdaş, Kurnalı, Nakışlı, Şıralık, Uyarlık, Yakınış, Yanılış, Yankılı, Yıkanış, Yıkılış, Yılışık,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Alındı, Alınış, Alışık, Alışkı, Anılık, Anılış, Anırış, Arılık, Arınış, Aşıklı, Ayılık, Ayırış, Aykırı, Ayrılı, Darlık, Dışarı, Dışrak, Iraklı, Işıklı, Işılak, Işınlı, Karılı, Karşın, Kınalı, Kuralı, Kuşlar, Şarklı, Şıralı, Şırnak, Şunlar, Şuralı, Uşaklı, Uyaklı, Uyanık, Uyanış, Uyarış, Yandık, Yanlık, Yanlış,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Alkış, Andık, Anlık, Ardıl, Arşın, Aşılı, Aşırı, Aşkın, Aşlık, Aydın, Aylık, Ayrık, Dalış, Danış, Dılak, Dışık, Dışkı, Dualı, Durak, Dural, Duşak, Duyar, Işkın, Kadın, Kalın, Kalış, Kanış, Kanlı, Karın, Karış, Karlı, Karşı, Karun, Kaşlı, Kayın, Kayır, Kayış, Kılır, Kılış,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Akın, Akış, Aklı, Akur, Aldı, Alık, Alın, Alış, Anık, Arık, Arış, Arlı, Aşık, Ayık, Ayın, Aylı, Aynı, Ayrı, Dank, Darı, Daru, Dayı, Duka, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işın, Işkı, Kadı, Kanı, Karı, Kayı, Kına, Kıya, Kıyı, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Ayı, Ayn, Dal, Dar, Dış, Dua, Dul, Dun, Duş, Duy, Ira, Irk, Kal, Kan, Kar, Kaş, Kay, Kıl, Kın, Kır, Kış, Kul, Kur, Kuş, Lak, Lan, Nal, Nar, Nur, Ray, Run, Şad, Şak,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Ar, Aş, Ay, La, Ra, Şu, Un, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.