IŞILKARARLILIK (TDK)

Plastik maddelerin ışığa karşı kararlılığı.

Işılkararlılık kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi K . Başı I sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KARARLI Nedir?


1 . Kesin karar vermiş olan.
2 . Kararında direnen, kararını değiştirmeyen: "Eskiden çok kararlıyken şimdi gevşemiş gibi idi."- M. Ş. Esendal.
3 . Düzenli, dengeli, ölçülü, istikrarlı, stabil.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

PLASTİK Nedir?


1 . Isı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılan madde.
2 . sıfat Bu maddeden yapılan.

A A I I I I K K L L L R R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kararlılık, Karşılıklı,

9 Harfli Kelimeler

Akıllılık, Alışıklık, Arkalıklı, Işıklılık, Kırışıklı, Şarklılık,

8 Harfli Kelimeler

Aralıklı, Aşırılık, Işkırlak, Karşılık,

7 Harfli Kelimeler

Akkışla, Alıklık, Alırlık, Arıklık, Arkalık, Arlılık, Aşıklık, Ilıklık, Iraklık, Karalık, Kararış, Kararlı, Karılık, Karışık, Kaşarlı, Kılıklı, Kırılış, Kırışık, Kırklar, Krallık, Lalalık, Şıralık,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Alışık, Alışkı, Araklı, Aralık, Arılar, Arılık, Arkalı, Aşıklı, Iraklı, Işıklı, Işılak, Kalkış, Karalı, Karılı, Karlık, Kırkar, Kırklı, Kırlık, Kışlak, Kışlık, Laklak, Şakrak, Şallak, Şarklı, Şıklık, Şıllık, Şıralı,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alkış, Allık, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Kakış, Kalak, Kalık, Kalış, Karar, Karık, Karış, Karlı, Karşı, Kaşar, Kaşık, Kaşlı, Kılık, Kılır, Kılış, Kıllı, Kırık, Kırkı, Kışır, Kışla, Lıkır, Şakak, Şalak, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Allı, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Aşar, Aşık, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Kaka, Kala, Kara, Karı, Kırk, Kral, Laka, Lala, Rakı, Şaka, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lal, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.