IŞILELEKTRİK (TDK)


1 - Işığın etkisiyle elektrik üretme, yaratma.
2 - Işık ışımalarının etkisiyle oluşan her tür elektrik olayı için kullanılır, °fotoelektrik.

Işılelektrik kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi R , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı I sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

IŞIK Nedir?


1 . Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk: "Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç: "Buraya bir ışık getirin."- .
3 . Aydınlanmak için kullanılan elektrik: "On ikide ışıklar söndü."- .
4 . mecaz Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı: "Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu."- P. Safa.
5 . mecaz Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb: "Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan."- N. Cumalı.
6 . fizik Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma.

IŞIMA Nedir?


1 . Işımak işi, ışıklanma, aydınlanma: "Güneş, gözleri kör eden bir ışımadır; denizi, göğü ve şehri, âdeta incecik gümüşten bir zar kuşatıyor."- A. İlhan.
2 . fizik Işınım.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÜRETME Nedir?

Üretmek işi veya durumu, çoğaltma.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARATMA Nedir?

Yaratmak işi: "Bir sihirli kelimesi içinde şimşekler yaratmaya kadirdi."- H. C. Yalçın.

E E I I K K L L R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Elektrik, Eleşkirt, Keleşlik, Şekerlik,

7 Harfli Kelimeler

Eleklik, Ellişer, Erkekli, Eşeklik, Eteklik, İlerlek, Şekerli, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Erişte, Kelkit, Kellik, Kertik, Kırklı, Kırlık, Kışlık, Kıtlık, Kriket, Lekeli, Leşker, Şıklık, Şıllık, Şirket, Teklik, Terlik, Teşkil, Teşrik,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Ellik, Erkek, Erkli, Erlik, Eşlek, Eşlik, Etlik, Iştır, İlkel, İllet, İşlek, İşret, Kekre, Kelek, Keler, Keleş, Kelik, Kelle, Kelli, Kerki, Kerte, Kerti, Keşik, Keşke, Keşki, Kılık, Kılır, Kılış, Kıllı, Kırık, Kırkı, Kışır, Kıtık, Kıtır, Kiler, Kitle, Klişe, Lıkır, Liret,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekşi, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Erek, Erik, Eril, Eriş, Erke, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Ilık, Irki, Işık, Işıl, Işkı, Itır, Itri, İlke, İlle, İllı, İşte, Keke, Kele, Kere, Kete, Kırk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, Irk, İle, İlk, Kek, Kel, Ker, Keş, Ket, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kik, Kil, Kir, Kit, Leş, Lir, Ret, Şek, Şer, Şet, Şık, Tek, Tel, Ter, Tık, Tır, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Eş, Et, İl, İş, İt, Ke, Ki, Le, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.