IŞILAYRIŞIM (TDK)

Işık, özellikle morötesi ışınların etkisiyle oluşan kimyasal bozunma.

Işılayrışım kelimesi baş harfi I son harfi M olan bir kelime. Başında I sonunda M olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi I , onbirinci harfi M . Başı I sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

IŞIK Nedir?


1 . Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk: "Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç: "Buraya bir ışık getirin."- .
3 . Aydınlanmak için kullanılan elektrik: "On ikide ışıklar söndü."- .
4 . mecaz Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı: "Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu."- P. Safa.
5 . mecaz Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb: "Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan."- N. Cumalı.
6 . fizik Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

MORÖTESİ Nedir?

Gözle görülemeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip hekimlikte kullanılan bir ışınım, °ültraviyole.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

A I I I I L M R Y Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yılaşırı,

7 Harfli Kelimeler

Alışmış, Ayrılış, Ayrımlı, Ayrışım, Şımarış, Yarışım, Yılışma,

6 Harfli Kelimeler

Ayırış, Ayrılı, Şıralı,

5 Harfli Kelimeler

Aşılı, Aşırı, Ayrım, Ilıma, Işıma, Yalım, Yarım, Yarış, Yaşlı, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alış, Arış, Arlı, Aşım, Aylı, Ayrı, Ilım, Işıl, Marş, Şaşı, Şıra, Yalı, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arş, Aşı, Ayı, Ira, Lam, Mal, Maş, Ram, Ray, Şal, Yal, Yar, Yaş, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Aş, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.