IŞIKYUVARI (TDK)

Güneşte, dışarıya ışık veren katman, ışıkküre, °fotosfer.

Işıkyuvarı kelimesi baş harfi I son harfi I olan bir kelime. Başında I sonunda I olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi Y , altıncı harfi U , yedinci harfi V , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi I . Başı I sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DIŞARI Nedir?


1 . Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı: "Dışarıda yağmur yağıyor."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kişinin konutundan ayrı olan yer: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı."- A. İlhan.
3 . Yurt dışı: "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik."- B. Felek.
4 . zarf Dışa, dış çevreye: "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı."- A. İlhan.

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

IŞIK Nedir?


1 . Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk: "Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç: "Buraya bir ışık getirin."- .
3 . Aydınlanmak için kullanılan elektrik: "On ikide ışıklar söndü."- .
4 . mecaz Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı: "Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu."- P. Safa.
5 . mecaz Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb: "Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan."- N. Cumalı.
6 . fizik Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma.

IŞIKKÜRE Nedir?

- ışıkyuvarı.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A I I I K R U V Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ayrışık, Kayırış, Kıvırış, Yıvışık,

6 Harfli Kelimeler

Ayırış, Aykırı, Uyarış, Yukarı,

5 Harfli Kelimeler

Aşırı, Ayrık, Karış, Karşı, Kayır, Kayış, Kıray, Kışır, Kıyış, Kurya, Şarkı, Şırak, Uyarı, Vakur, Varış, Yakış, Yarık, Yarış, Yavru, Yıkış, Yırık, Yuvak, Yuvar,

4 Harfli Kelimeler

Akış, Akur, Arık, Arış, Aşık, Ayık, Ayrı, Irak, Işık, Işkı, Karı, Kayı, Kıya, Kıyı, Kura, Rakı, Şark, Şavk, Şıra, Şura, Şura, Uray, Uşak, Uyak, Yakı, Yarı, Yıkı, Yıva, Yuva,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Ayı, Ira, Irk, Kar, Kaş, Kav, Kay, Kır, Kış, Kur, Kuş, Ray, Şak, Şık, Şua, Var, Vay, Yak, Yar, Yaş, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Aş, Av, Ay, Ra, Şu, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.