IŞIKSIZLIK (TDK)

Işıksız, ışıktan yoksun olma durumu: "Oradaki karanlık ışıksızlıktan gelme maddi bir karanlık değil."- A. Erhat.

Işıksızlık kelimesi baş harfi I son harfi K olan bir kelime. Başında I sonunda K olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı I sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

IŞIK Nedir?


1 . Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk: "Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç: "Buraya bir ışık getirin."- .
3 . Aydınlanmak için kullanılan elektrik: "On ikide ışıklar söndü."- .
4 . mecaz Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı: "Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu."- P. Safa.
5 . mecaz Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb: "Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan."- N. Cumalı.
6 . fizik Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma.

IŞIKSIZ Nedir?

Işığı olmayan, karanlık: "Arka sokağa bakan, dar, basık tavanlı, ışıksız bir yerdi."- P. Safa.

IŞIKSIZLIK Nedir?

Işıksız, ışıktan yoksun olma durumu: "Oradaki karanlık ışıksızlıktan gelme maddi bir karanlık değil."- A. Erhat.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARANLIK Nedir?


1 . Işık olmama durumu: "Biz, karanlığın içinde ilerliyoruz."- H. Taner.
2 . mecaz Üzüntü, sıkıntı, perişanlık: "Demiştim ya; bütün memleketi bir yas karanlığı kaplamıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan.
4 . sıfat, mecaz Yasalara, töreye uygun olmayan: "Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar."- M. Ş. Esendal.
5 . sıfat, mecaz Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan (durum): "Bu kadar karışık ve karanlık bir mevzuda neye istinaden, hangi ... teşhis konulabilir?"- A. Ş. Hisar.
6 . sıfat, mecaz Karışık.

MADDİ Nedir?


1 . Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı: "Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."- Anayasa.
2 . Maddeden oluşan.
3 . Mal, para, varlıkla ilgili olan.
4 . fizik Maddesel.

YOKSUN Nedir?

Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum.

I I I I K K L S Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Işıksızlık,

8 Harfli Kelimeler

Kılıksız,

7 Harfli Kelimeler

Işıksız, Kısılış, Kızılış, Kızışık, Sıkılık, Sıkılış, Sıkışık,

6 Harfli Kelimeler

Işıklı, Kılsız, Kışlık, Kızlık, Sıklık, Sızılı, Şıklık,

5 Harfli Kelimeler

Islık, Kılık, Kılış, Kısık, Kısış, Kıskı, Kızık, Kızıl, Kızış, Sızış,

4 Harfli Kelimeler

Ilık, Isıl, Işık, Işıl, Işkı, Sıkı, Sızı,

3 Harfli Kelimeler

Isı, Kıl, Kış, Kız, Sık, Şık,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.