IŞIĞAYÖNELİM (TDK)

Bitki sap ve köklerinin eşit olmayan ışık dağılımıyla yönlendirilen büyüme hareketi.

Işığayönelim kelimesi baş harfi I son harfi M olan bir kelime. Başında I sonunda M olan kelimenin birinci harfi I , ikinci harfi Ş , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Ğ , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi M . Başı I sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

BÜYÜME Nedir?


1 . Büyümek işi: "Bizans'a karşı devamlı muharebeler, Bulgarlığın büyümesine ve esaslanmasına yardım etti."- F. R. Atay.
2 . Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması.

DAĞILIM Nedir?


1 . Dağılarak birbirinden ayrılma.
2 . toplum bilimi Bir toplumda, bir kümede incelenen bir veya birçok özelliğin zamana, yere, seçilen herhangi bir değişkene göre hesaplanan sayısal ve oransal dağılışı: "İlişkilerdeki rol dağılımını sürekli karıştırdığımdan, benim de temizlikçilerle başım hep derde girmiştir"- T. Uyar.
3 . dil bilimi Bir ses biriminin, anlam biriminin değişik kullanım veya bağlamlardaki çevrelerinin tümü.
4 . ekonomi Ulusal gelirin toplumun bireyleri veya kesimleri arasındaki dağılışı: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
5 . ekonomi Mal üretiminde, katkıda bulunanlara, üretilen mallardan herhangi bir ölçüde verilmesi, dağıtılması.
6 . kimya Birleşiminde kütle içinde tamamen eşit olarak dağılmış gerçek veya koloidal eriyik biçiminde başka bir madde bulunan katı, sıvı veya gaz durumundaki bütün cisimler.

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

IŞIK Nedir?


1 . Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk: "Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç: "Buraya bir ışık getirin."- .
3 . Aydınlanmak için kullanılan elektrik: "On ikide ışıklar söndü."- .
4 . mecaz Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı: "Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu."- P. Safa.
5 . mecaz Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb: "Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan."- N. Cumalı.
6 . fizik Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma.

A E I I L M N Y Ö Ğ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mayınlı, Nağmeli, Öğleyin, Önleyiş, Yağışlı, Yanılış, Yığılma, Yığınla, Yığışma, Yılışma, Yönelim, Yöneliş,

6 Harfli Kelimeler

Ağımlı, Alınış, Anılış, Aşınım, Eşyalı, Ilıman, Ilınma, Işığan, İmanlı, Maliye, Neymiş, Önemli, Şemail, Şömine, Yanlış,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Aleni, Amelı, Anemi, Anime, Aşılı, Email, Enayi, Ilıma, Işıma, İmale, İmalı, İşlem, Lağım, Liman, Liyan, Maile, Malen, Mayın, Meşin, Meyan, Meyil, Nağme, Namlı, Nemli, Öğlen, Önlem, Şamil, Şanlı, Şilem, Şimal, Şölen, Şöyle, Yağış, Yağlı, Yalım, Yalın, Yanış, Yanlı, Yaşlı,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağın, Ağış, Ağlı, Aile, Alem, Alım, Alın, Alış, Alim, Amel, Amil, Amin, Aşım, Ayın, Ayin, Aylı, Aynı, Ayni, Eğil, Eğim, Eğin, Eğiş, Elan, Elim, Elma, Eman, Emay, Emin, Emiş, Enam, Enli, Eşli, Eşya, Iğıl, Ilım, Işıl, Işın, İane,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Ali, Anı, Ani, Aşı, Ayı, Ayn, Ela, İla, İle, İma, İye, Lam, Lan, Leş, Ley, Lığ, Lim, Mai, Mal, Maş, Men, Mey, Mil, Nal, Nam, Nem, Ney, Nim, Niş, Şal, Şan, Şem, Şen, Şey, Şia, Yağ, Yal, Yan, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Al, Am, An, Aş, Ay, El, Em, En, Eş, Ey, İğ, İl, İm, İn, İş, La, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Şe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.