ÜZENGİLENMEK (TDK)

Hayvana üzengi ile vurulmak.

Üzengilenmek kelimesi baş harfi Ü son harfi K olan bir kelime. Başında Ü sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi Z , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi G , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı Ü sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

ÜZENGİ Nedir?

Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka: "İyi süvarilik gururuyla ayaklarını üzengiden çıkarmış, dizginleri bırakmış."- F. R. Atay.

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

VURULMA Nedir?

Vurulmak durumu.

VURULMAK Nedir?


1 . Vurma işine konu olmak: "Yatak odasının kapısı vuruluyordu."- M. C. Kuntay.
2 . (-e), mecaz Âşık olmak, gönül kaptırmak, sevdalanmak: "Kim söylemiş beni / Süheyla'ya vurulmuşum diye."- O. V. Kanık.

E E E G K L M N N Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Üzengilenmek,

11 Harfli Kelimeler

Üzengilemek, Üzengilenme, Zenginlemek,

10 Harfli Kelimeler

Ezgilenmek, Üzengileme, Zenginleme,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Ezgilenme, Gizlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Gelinmek, Genelmek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Gizlemek, Gizlenme, Günlemek, Güzlemek, İnekleme, İzlenmek, Kinlenme, Ünlenmek, Zennelik,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Enenmek, Ezilgen, Ezilmek, Gelenek, Gelinme, Genelme, Gezilme, Gezinme, Gezleme, Gizleme, Günleme, Güzelim, Güzleme, İlenmek, İnlemek, İzlemek, İzlenme, Mengene, Menzile, Mezelik, Müzelik, Ünlemek, Ünlenme,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Emekli, Enemek, Enenme, Ezilme, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Genzek, Genzel, Gezlik, Gezmek, Gezmen, Gülmek, Güzlek, İlenme, İlkgüz, İnleme, İzleme, Keleme, Kelime, Kengel, Kümeli, Meleke, Melike, Mengen, Menzil, Ünleme, Üzengi, Zengin,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elgin, Elgün, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eneme, Eneze, Engel, Engin, Enlem, Enzim, Ezgin, Ezine, Ezmek, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, Geniz, Gezme, Gizem, Gülme, Güzel, İlmek, İmlek, İnmek, İzlek, İzlem, Kelem, Liken, Lümen, Melek, Melez, Melik, Mülki, Müzik, Nemli,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enez, Enik, Enli, Ezel, Ezgi, Ezik, Ezme, Gele, Gemi, Gene, Gezi, Gine, Güme, İken, İlke, İlme, İmge, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Klüz, Küme, Leke,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Gem, Gen, Gez, Giz, Gül, Güm, Gün, Güz, İle, İlk, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Kin, Kül, Lig, Lim, Lük, Men, Mil, Nem, Nim, Zem, Zen, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ge, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.