ÜZENGİLEMEK (TDK)

Koşturmak için hayvana üzengi ile vurmak.

Üzengilemek kelimesi baş harfi Ü son harfi K olan bir kelime. Başında Ü sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi Z , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi G , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ü sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KOŞTURMAK Nedir?


1 . Koşma işini yaptırmak: "Atları hızla koşturdu."- .
2 . (-i, -e) Çabucak göndermek: "Lalayı karakola koşturdular."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Çabalamak, uğraşmak: "İnsanları fırtınalar gibi koşturan büyük enerji kaynağı inanmaktır."- O. S. Orhon.

ÜZENGİ Nedir?

Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka: "İyi süvarilik gururuyla ayaklarını üzengiden çıkarmış, dizginleri bırakmış."- F. R. Atay.

VURMA Nedir?

Vurmak işi.

VURMAK Nedir?


1 - Elini ya da elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla indirmek.
2 - Ses çıkarmak için, bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca değdirmek.
3 - Sapmak, yönelmek.
4 - Etkisi bir yere kadar uzanmak, sokulmak, girmek, duyulmak, yansımak, °aksetmek.
5 - Hızla değmek, çarpmak.
6 - Çarpma işlemini yapmak.
7 - Sürmek.
8 - Bağlamak, takmak, koymak.
9 - Olduğundan başka bir biçime çevirmek ya da olduğundan başka biçimdegörünmek.
10 - Batıcı ya da kesici cisimleri saplamak, kakmak. 1
1 - Uygulamak, basmak, koymak. 1
2 - Çok etki etmek, yaralamak. 1
3 - Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. 1
4 - argo Herhangi bir biçimde yolsuzca para almak, soymak. 1
5 - İçki içmek. 1
6 - Amaçladığı şeye rast getirmek. 1
7 - Hızla çarpmak. 1
8 - Silahla yaralamak, öldürmek. 1
9 - Dokunmak, hasta etmek.
20 - (Soğuk, dolu gibi şeyler için) Zarar vermek. 2
1 - Vuru durumunda olmak, çarpmak. 2
2 - Çıkmak, isabet etmek. 2
3 - Üzerinde görünmek, üzerine düşmek. 2
4 - Desteklemek, dayamak. 2
5 - Çıkmak, görünmek. 2
6 - Sırtına, omzuna yerleştirmek ya da bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. 2
7 - Tavla oyununda pulu kırmak.

E E E G K L M N Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Üzengilemek,

10 Harfli Kelimeler

Ezgilenmek, Üzengileme,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Ezgilenme, Gizlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Gelinmek, Genelmek, Gezilmek, Gezinmek, Gezlemek, Gizlemek, Gizlenme, Günlemek, Güzlemek, İnekleme, İzlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Ezilgen, Ezilmek, Gelenek, Gelinme, Genelme, Gezilme, Gezinme, Gezleme, Gizleme, Günleme, Güzelim, Güzleme, İlenmek, İnlemek, İzlemek, İzlenme, Menzile, Mezelik, Müzelik, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Emekli, Enemek, Ezilme, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Genzek, Genzel, Gezlik, Gezmek, Gezmen, Gülmek, Güzlek, İlenme, İlkgüz, İnleme, İzleme, Keleme, Kelime, Kengel, Kümeli, Meleke, Melike, Menzil, Ünleme, Üzengi,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elgin, Elgün, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eneme, Eneze, Engel, Enlem, Enzim, Ezgin, Ezine, Ezmek, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, Geniz, Gezme, Gizem, Gülme, Güzel, İlmek, İmlek, İnmek, İzlek, İzlem, Kelem, Liken, Lümen, Melek, Melez, Melik, Mülki, Müzik, Nemli, Nezle,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enez, Enik, Enli, Ezel, Ezgi, Ezik, Ezme, Gele, Gemi, Gene, Gezi, Gine, Güme, İken, İlke, İlme, İmge, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Klüz, Küme, Leke,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Gem, Gen, Gez, Giz, Gül, Güm, Gün, Güz, İle, İlk, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Kin, Kül, Lig, Lim, Lük, Men, Mil, Nem, Nim, Zem, Zen, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ge, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.