ÜSTGEÇİT (TDK)

Trafik akışını kolaylaştırmak için bir yolun üstünden geçirilen köprü biçiminde yol.

Üstgeçit kelimesi baş harfi Ü son harfi T olan bir kelime. Başında Ü sonunda T olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T . Başı Ü sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIŞ Nedir?


1 - Akmak eylemi ya da biçimi, akım, akıntı.
2 - Geçip gitme, sürüp gitme.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

KOLAYLAŞTIRMAK Nedir?


1 . Kolay bir duruma getirmek, güçlükleri ortadan kaldırmak: "Tatbikatınızı kolaylaştıracak bir kitap herhâlde."- E. İ. Benice.
2 . Bir işi sonuna yaklaştırmak.

KÖPRÜ Nedir?


1 . Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, kâgir, beton veya demir yapı: "Bu camiler, bu çeşmeler, bu köprüler rastgele yapılmadı."- O. S. Orhon.
2 . mecaz İki şey arasında bağ veya ilişkiyi sağlayan şey: "Annesinin yalnız onunla değil, hiç kimseyle bir köprüsü yoktu."- M. Mungan.
3 . denizcilik Geminin önünü iyice görecek bir yükseklikte, sancaktan iskeleye kadar kurulan kumanda yeri.
4 . spor Güreşte omuzları yere değdirmemek için ayakları ve alnı yere dayayıp beli yukarı kaldırarak alınan durum, güreşçi köprüsü.
5 . spor Vücudun, sırt yere dönük olarak el, baş veya diz yere dayanarak yay biçimi aldığı durumu.
6 . tıp (***) Olmayan dişlerin yerini tutmak veya takma dişleri ağızdaki dişlere sağlam tutturmak amacıyla yapılan diş protezi.

TRAFİK Nedir?


1 . Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer.
2 . Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü: "Trafik, Bankalar Caddesi'nin ağzından Taksim doğrultusuna aralıksız boşalıyor."- A. İlhan.
3 . Yoğunluk: "Telefon trafiği."- .
4 . mecaz Önemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidiş gelişi.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

E G S T T Ç Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Geçit, Tesit, Testi,

4 Harfli Kelimeler

Çise, Etçi, Etüt, İtçe, Seçi, Site, Süet, Süit, Test, Üste,

3 Harfli Kelimeler

Çis, Çit, Eti, Geç, Güç, Set, Sit, Süt, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Es, Et, Ge, İç, İs, İt, Se, Si, Te, Ti, Üç, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.