ÜSTENCİLİK (TDK)

Yüklenicilik, müteahhitlik.

Üstencilik kelimesi baş harfi Ü son harfi K olan bir kelime. Başında Ü sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ü sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MÜTEAHHİT Nedir?

Yüklenici: "Bundan sonra müteahhit eline çay verenin burnuna karıncalar dolsun!"- A. Dino.

MÜTEAHHİTLİK Nedir?

Müteahhidin yaptığı iş.

YÜKLENİCİ Nedir?

Başkası için yapı ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan kimse, müteahhit, üstenci.

C E K L N S T Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Üstencilik,

7 Harfli Kelimeler

Cinslik, Eksilti, Etkinci, İncelik, İstekli, Kesinti, Listeci, Nicelik, Nikelsi, Nitelik, Nükteci, Nükteli, Selinti, Üstelik, Üstenci,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Cinsel, Ekinci, Ekinti, Esinti, Eskici, Etkili, İletki, İlinek, İlkeci, İlkten, Kentli, Kesici, Kilise, Lüknet, Netlik, Sekili, Selcik, Silüet, Sincik, Sinlik, Süline, Telcik, Telkin, Tenkil, Tenkis, Tensik, Tensil, Tescil, Teskin, Tinsel,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Ekici, Ekili, Eksin, Elcik, Eskil, Etkin, Etlik, Etnik, İleti, İlkin, İncik, İncil, İstek, İtlik, Kesin, Kesit, Kilis, Kilit, Kilsi, Kilüs, Kinci, Kinli, Kitin, Kitle, Külte, Kütin, Kütle, Liken, Likit, Linet, Liste, Lünet, Nesil, Nicel, Nikel, Nitel, Nükte, Sekil, Senit,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cilt, Cins, Ekin, Ekli, Eksi, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İnti, İsli, İtki, Kent, Kile, Kils, Kist, Kült, Lens, Lice, Liet, Link,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Ekü, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Kes, Ket, Kil, Kin, Kit, Kül, Küs, Küt, Lük, Net, Sek, Sel, Sen, Set, Sik, Sin, Sit, Ski, Süt, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin, Tül, Tün, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Es, Et, İl, İn, İs, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Se, Si, Te, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.