ÜSTELEYİŞ (TDK)

Üstelemek eylemi ya da biçimi.

Üsteleyiş kelimesi baş harfi Ü son harfi Ş olan bir kelime. Başında Ü sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Ü , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Ş . Başı Ü sonu Ş olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

ÜSTELEMEK Nedir?


1 . Bir düşünce veya istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek, tekit etmek: "Ahmet Kerim bu yeni tutumun sebebini mutlaka öğrenmek istedi ve o kadar üsteledi ki Samim cevap vermek zorunda kaldı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Hastalık yeniden ortaya çıkmak, depreşmek: "Sıtması üsteledi."- .
3 . (-i) Bir isteği, bir buyruğu tekrarlamak, tekit etmek.
4 . (-e) Bir şeyin üstüne eklenmek, katılmak, inzimam etmek: "Sıkıntıya bir de hastalık üsteleyince."- .

E E L S T Y Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Eşeyli, Silüet,

5 Harfli Kelimeler

Etsel, Liste, Seyit, Şilte, Teles, Telis, Telsi, Teşyi, Teyel, Üstel, Yeşil,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Eşey, Eşit, Eşli, Etil, Etli, İşte, Liet, Lise, Sele, Site, Stil, Süet, Süit, Şile, Şilt, Şist, Üleş, Üste, Yeis, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İye, Leş, Ley, Sel, Set, Sit, Süt, Şet, Şey, Tel, Tül, Tüy, Üst, Üye, Yel,

2 Harfli Kelimeler

El, Es, Eş, Et, Ey, İl, İs, İş, İt, Le, Se, Si, Şe, Te, Ti, Üs, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.